FlyMe Cup Match Nr 4: Julian Dailly från det världsledande värderingsinstitutet INTERBRAND besökte Göteborgs Tingsrätt och FlyMe-rättegången idag den 16 mars 2011

Onsdagen den 16 mars 2011 vittnade Julian Dailly (Director of valuation Interbrand, London) om det världsledande värderingsinstitutet Interbrand och Interbrands värdering av varumärket FlyMe.

Tidigare har svenska revisionsfirman Deloitte i Göteborgs Tingsrätt , för åklagarens räkning, vittnat om den rapport som beställts av konkursförvaltare Rickard Ström och som sedan av åklagare Lars Lithner använts i den pågående rättegången mot flygbolaget FlyMe Sweden AB:s styrelse.

Åklagare Lars Lithner har i den pågående FlyMe-rättegången muntligen definierat att han anser att brott har begåtts av styrelsen om varumärket FlyMe i januari/februari 2007  var värt mindre än MSEK 59.

Interbrand är det ledande värderingsinstitutet i världen och dess värderingsmetodik har blivit branschpraxis.

Julian Dailly Director of valuation Interbrand, London

Julian Dailly kommenterar kort Deloittes rapport med att säga att Deloitte inte har någon strukturerad egen värderingsmetodik. Svenska Deloitte anpassar sin värderingsmetodik och val av modell till hur kunden vill ha det i varje specifikt uppdrag. Denna arbetsmetod gör att man inte kan använda Deloitte:s rapporter till jämförelser för någon annans bruk än för den uppdragsgivaren som beställt rapporten.

Julian Dailly visade att Deloitte internationellt på sin hemsida dock förespråkar den värderingsmodell som Interbrand använder sig av.

Svenska Deloitte:s värderingsrapport säger att värdet av varumärket FlyMe i början av år 2007 var MSEK 0

Interbrand:s rapport säger att värdet av varumärket FlyMe i början av år 2007 var MSEK 194,7

”Vi står idag fast vid att värdet av varumärket FlyMe i början av år 2007 hade ett värde av MSEK 194,7″ avslutar idag Julian Dailly (Director of valuation Interbrand, London) sitt vittnesmål i Göteborgs Tingsrätt.

Admins kommentar: 2 st länkar till Interbrands värderingsrapporter:

Interbrand – Första värderingsrapporten av varumärket FlyMe

Interbrand – Andra värderingsrapporten av varumärket FlyMe

Admins kommentar: Exempel på artiklar av och om Interbrands Julian Dailly:

Se artikel av Julian Dailly om Steve Jobs

Se artikel i The Guardian om Interbrands Julian Dailly

Admins kommentar:

Film om: Interbrand on Best Global Brands

Best Global Brands 2010

Admins kommentar: Tidigare inlägg om värderingsbyrån Interbrand:

INTERBRAND- Den internationellt mest ledande varumärkesbyrån gav varumärket FlyMe ett värde på MSEK 194

Admins kommentar: Tidigare inlägg om revisorsbyrån Deloitte:

Magnus Källander kallas in från Deloittes Stockholmskontor till Göteborgs Tingsrätt för att visa powerpoint om varumärkesvärdering

Åklagare Lars Lithner kallar in revisorsfirman Deloitte som varumärkesexpert

Auktoriserad revisor Peter Gustafsson från Deloitte grillas i förhörsbåset

Persongallerian runt bolagen Prosolvia – PWC – FlyMe

Åklagare Lars Lithner vill inte lämna ut bokföring och läser istället upp rapport från Peter Gustafsson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Polisanmälda Advokat Lars Jonson på Lindahl advokatbyrå svarar idag med hotbrev till styrelsen

Advokat Lars Jonson svarar med hotbrev

Advokat Lars Jonson på Lindahl advokatbyrå som polisanmälts för ofredande mot fotograf utanför rättssal Nr 2 vid FlyMe-rättegången på Göteborgs Tingsrätt, har nu skickat personliga hotbrev hem till styrelseledamöterna för dotterbolaget (f.d) FlyMe Sweden AB.

Samtidigt som advokat Lars Jonson m fl på Lindahl advokatbyrå för konkursförvaltare (FlyMe Sweden AB) Rickard Ströms räkning kör ett pågående civilmål mot FlyMe Europe AB (FME) och dess styrelse (och åklagare Lars Lithner kör ett samordnat brottmål mot desamma), har nu Lars Jonson idag skrivit ett särskilt hotbrev till dotterbolaget FlyMe Sweden AB:s styrelse med hot om ansvar för moderbolaget (FlyMe Europe AB) FME:s eventuella skuld. Advokat Lars Jonson är medveten om att moderbolaget (FlyMe Europe AB) FME överklagar första omgången mot Lindahl till Hovrätten, men skickar ändå personliga hotbrev till styrelseledamöterna för dotterbolaget FlyMe Sweden AB.

Enligt obekräftade uppgifter har advokat Lars Jonson nyligen blivit av med sina klientuppdrag från Handelsbanken som han tidigare fått efter att konkursboet (Lindahl Advokatbyrå) på Lars Jonsons initiativ förlikts med Handelsbanken om MSEK 9.

Många frågetecken har rests bland jurister i Göteborg kring denna hemliga förlikning där Handelsbanken för endast MSEK 9 köpt sig fria från den skada som konkursboet (dotterbolaget FlyMe Sweden AB) skulle kunnat hävda att Handelsbanken orsakade mot flygbolaget FlyMe Sweden AB, i samband med att FlyMe Sweden AB försattes i konkurs. Efter konkursboets förlikning med Handelsbanken har Lindahl advokatbyrå på Lars Jonsons initiativ istället riktat in sig på att angripa moderbolaget FME (FlyMe Europe AB), dess styrelse samt A-aktieägare.

Tidigare inlägg om Lars Jonson på Lindahl advokatbyrå:

Konkursförvaltare använde statliga miljonförskott till eget advokatarbete med en hemlig sultan i Singapore som försvann

Advokat Lars Jonson på Lindahl advokatbyrå i Göteborg polisanmäld

Porter har sålt 50% av sitt krav mot Handelsbanken

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Fredrik Skanselid avgår inom kort som VD för helikopterflygbolaget Norrlandsflyg

Fredrik Skanselid avgår från Norrlandsflyg

F.d. VD och Accountable Manager för FlyMe Sweden AB, Fredrik Skanselid har bekräftat att han nu är på väg att avgå som VD för Norrlandsflyg AB och att han också avyttrat sina aktieandelar i helikopterflygbolaget Norrlandsflyg AB.

Kort tid efter Flygbolaget FlyMe Sweden AB:s konkurs den 2 mars 2007 fick Fredrik Skanselid finansiering till att köpa aktier i Norrlandsflyg AB. Förvärvet annonserades ut den 8 januari 2008 då Fredrik Skanselid också övertog VD-rollen för Norrlandsflyg AB.

Fredrik Skanselid hade under tiden 1 mars 2006 till september 2006 personliga planer om att tillsammans med Cognition (VD Christen Ager-Hanssen) förvärva helikopterflygbolaget Norrlandsflyg AB. När dessa planer gick om intet, hittade Fredrik Skanselid andra partners (Scandinavian Helicopter Invest AB) för att genomföra sitt drömförvärv.

Fredrik Skanselid har nu bekräftat att han är på väg att avgå som VD samt att han avyttrat alla sina aktieandelar i Norrlandsflyg.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Konkursförvaltaren använde statliga miljonförskott till eget advokatarbete med en hemlig Sultan i Singapore som försvann

Advokat Rickard Ström får miljoner för förhandling med hemlig sultan

Konkursförvaltare för flygbolaget FlyMe Sweden AB, Rickard Ström har hittills av staten fått successiva miljonförskott, sammanlagt i storleksordningen MSEK 10-MSEK 15.

Miljonförskotten gavs av staten för att Lindahl advokatbyrå ville förhandla med en ännu icke funnen hemlig sultan (Taswin Tarib) samt för att sedan istället och med en ny strategi  stämma moderbolaget FlyMe Europe AB, dess styrelse, Cognition Capital AS samt dess VD.

Innan Advokat Lars Jonson (vid tiden nyligen förflyttad från Vinge till Lindahl advokatbyrå) tog initiativ till att lägga om konkursförvaltningens strategi till att förlika med Handelsbanken och istället köra stämning mot FlyMe Europe AB (FME) och dess styrelse, påstod konkursförvaltningen att man arbetade hårt med att sälja konkursboet FlyMe till en ännu ej identifierad sultan i Singapore som påstods heta Taswin Tarib.

I tiden efter konkursen för flygbolaget FlyMe Sweden AB arbetade konkursförvaltare Rickard Ström med att få personal från f.d. FlyMe att skriva anställningskontrakt med det tomma bolaget Trelog Nr 3234 AB (Org nr 556723-2433).  Projektet leddes tillsammans med Rickard Ström av Lars-Ivar Sundberg, som påstods genom Trelog Nr 3234 AB, företräda den rika familjen med den Singaporianska huvudmannen Sultan Taswin Tarib.

Sven Bernvik, enheten för tillsyn i konkurser har bl a i promemoria daterad 2007-05-25 upppgivit: ”Konkursförvaltare Rickard Ström uppger att 12-15 personer är anställda i det nya bolaget (men vad som menas med det nya bolaget fick jag inte klart för mig). Vid tiden för vårt möte var Lars-Ivar Sundberg på kontoret på Mölndalsvägen för att informera personalen skriver Sven Bernvik för statens Tillsynsmyndighet över konkursförvaltare.

Personal som anställdes i det tomma bolaget har sedan ej fått besked från Lindahl advokatbyrå förrän de hotat advokatbyrån Lindahl med stämning.

Advokat Rickard Ström hade så sent som år 2009 förtigit inför Tillsynsmyndigheten att Rickard Ström missat att tidigare kontrollera, samt att han också konstaterat att Lars-Ivar Sundberg aldrig haft fullmakt att företräda den hemliga sultanten Taswin Taribs Trelog Nr 3234 AB och att Lars-Ivar Sundberg aldrig har eller har haft någon styrelse- eller VD-position i bolaget.

Inför beslut om beviljande av ytterligare förskottsarvoden till konkursförvaltare Rickard Ström skriver Sven Bernvik från enheten för tillsyn av konkurser i tillsynsprotokoll:

”Konkursförvaltare Rickard Ström förhandlar nu med Lars-Ivar Sundberg, som företräder en stiftelse i Singapore. Bakom stiftelsen står en mycket penningstark familj. Ett namn Rickard Ström nämner är Taswin Tarib. Lars-Ivar Sunberg har förekommit i fem konkurser. Detta har analyserats av Advokat Rickard Ström som funnit att ingen skugga faller på Sundberg”.

Under sin förvaltning har Rickard Ström i samråd med Lars-Ivar Sundberg låtit Lars-Ivar Sundberg utan någon behörighet teckna anställningsavtal med 12-15 st förhoppningsfulla personer från f.d. FlyMe. Det visade sig sedan att Trelog 3234 AB var ett tomt lagerbolag utan tillgångar och att bolaget inte ägdes av den nämnda sultanen Taswin Tarib samt att Lars-Ivar Sundberg aldrig representerat detta bolag.

Tillsynsmyndigheten över konkursförvaltare har ännu inte funnit anledning att inhämta tidsstatistik från advokat Rickard Ström. Inte heller har man ännu funnit anledning till att inhämta kopia på den hemliga förlikning som Lindahl (konkursförvaltningen) skrivit med Handelsbanken. Fortsatta miljonförskott beslutas nu successivt om att utbetalas till Advokat Rickard Ströms nya strategi och advokatarbete med att få ut pengar till konkursboet från moderbolaget FlyMe Europe AB, dess styrelse och A-aktieägare Cognition Capital AS samt dess VD.

Advokaterna Lars Jonson, Rickard Ström, Helena Rosén-Andersson mfl på Lindahl Advokatbyrå tycks ha glömt att under sin pågående stämning bevaka sitt påstådda stämningskrav i likvidationen för Cognition Capital AS. I domslut vid Göteborgs Tingsrätt den 8 mars 2011 har beslutats att konkursboets talan mot Cognition Capital AS skall avvisas.

Domstolen skriver att en talan enligt rättspraxis som huvudregel inte kan föras mot ett upplöst bolag då bolaget i princip har förlorat sin rättskapacitet.

Man kan undra vad advokatbyrån Lindahls ”förskottsfinansiär” staten (Tillsynsmyndigheten) tycker om denna ”glömska” att bevaka konkursboets påstådda skadeståndsfordran mitt under pågående stämningsförfarande.

Att likvidationen av Cognition Capital AS kunnat avslutas utan att advokatbyrån Lindahl uppmärksammat detta och på sedvanligt vis göra sitt påstådda skadeståndskrav gällande i likvidationen verkar inte begripligt. Nu är likvidationen av Cognition Capital AS därför definitiv och Cognition Capital AS kan inte höras mer i den pågående civilmålsrättegången.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup Match Nr 4 Åhörare under FlyMe-rättegången frågande till frånvaron av GP:s Kenny Genborg under Handelsbankens vittnesmål i Göteborgs Tingsrätt

Flera åhörare under den pågående FlyMe-rättegången i Göteborgs Tingsrätt har undrat varför lokaltidningen Göteborgspostens journalist Kenny Genborg inte närvarat under uppenbart viktiga vittnesmål som t ex Handelsbankens vittnesmål.

Enligt pressrelease från flygbolaget FlyMe på konkursdagen orsakades konkursen av ett icke uppfyllt ultimatum ställt av banken. Göteborgsposten har under årens lopp lagt ned mycket energi på att skriva artiklar om FlyMe och FlyMe:s kollaps, men fann nu inte anledning att ens närvara när t ex Handelsbanken vittnade om sin avgörande roll i dramat kring flygbolaget FlyMe:s kollaps.

Flera åhörare på FlyMe-rättegångens åhörarläktare är frågande till journalisten Kenny Genborgs ointresse av att lyssna på den aktör som otvistigt enligt aktören själv, avslutade möjligheterna till FlyMe:s fortlevnad.

Handelsbanken i Gårda Göteborg var FlyMe:s "husbank"

Handelsbankens avgörande roll kring FlyMe:s plötsliga död, som framkommit under Handelsbankens vittnesmål, har inte omnämnts i Göteborgsposten av Kenny Genborg överhuvudtaget vilket känns märkligt, hördes åhörare säga på åhörarläktaren.

.

.

Admins kommentar: Alla vittnesförhör är offentliga och kan därför beställas som ljudfil på Göteborgs Tingsrätt. Det innebär att man faktiskt inte behöver närvara under ett vittnesmål för att kunna ta del av vittnesmålet. Vem som helst kan därför i lugn och ro lyssna igenom vittnesmålen efteråt.

Tidigare inlägg om Handelsbanken från FlyMe-rättegången:

Handelsbanken undanhöll MSEK 7,1 av FlyMe:s pengar på hemligt konto

Handelsbanken satt i förhörsbåset på Göteborgs Tingsrätt

Beskedet från banken kom som en blixt från klar himmel

Handelsbanken var lite sura för att FlyMe använt NORDEA

John Porter har sålt 50% av sitt krav på Handelsbanken

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Flyme Cup Match Nr 4 Kenny Genborg skriver om FlyMe-rättegången i dagens Göteborgsposten

Kenny Genborg skriver om förtroendekapital i lokaltidningen Göteborgsposten

Kenny Genborg skriver dramaturgiskt hur FlyMe-rättegången och vittnesförhören i Göteborgs Tingsrätt fått en amerikansk karaktär när Christen Ager-Hanssen i rättssalen personligen tagit över förhörsledarrollen. Frågorna är rappa och aggressiva som i en amerikansk advokatserie i TV skriver Kenny Genborg.

”Det var inte bristen på pengar som fällde FlyMe, det var bristen på förtroendekapital” skriver Kenny Genborg.

Kenny Genborg beskriver hur viktigt det är med förtroende i flygbranschen och ger själv en förklaring till varför han själv för ca 4 år sedan tvekade. 

Kenny Genborg förklarar att han för ca fyra år sedan fick ett sms när han var på en konsert med Symfonikerna i Göteborg. Cognitions (A-aktieägare i FlyMe) verkställande direktör Christen Ager-Hanssen skickade då i konsertpausen ett

 sms till Kenny Genborg med texten ”är konserten bra?, -Christen”.

När det gäller förtroende så är det de små detaljerna som kan avgöra förklarar Kenny Genborg.

Jornalisten från lokaltidningen Göteborgsposten, Kenny Genborg skriver också att varje gång han sätter sig bland de många åhörarna i FlyMe-rättegången slås han av att detta är en av de märkligaste affärshändelserna han sett i Göteborg och att det inte var bristen på pengar som fällde FlyMe utan bristen på förtroendekapital.

Admins kommentar: Dagens pappersutgåva av Göteborgsposten kan man ladda ned på GP:s hemsida under fliken ”prenumeration”. Kenny Genborgs FlyMe-artikel i dagens tidning  är på sidan 18.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup Match Nr 4 Kenny Genborg använder det sociala nätverket Twitter till förannonsering av sina GP-artiklar

Kenny Genborg annonserar ut morgondagens FlyMe-artikel i Göteborgsposten via Twitter

Twittraren och journalisten Kenny Genborg från den lokala tidningen Göteborgsposten har via det sociala nätverket Twitter annonserat ut morgondagens FlyMe-artikel av Kenny Genborg i papperstidningen Göteborgsposten. Skall bli spännande i morgon att se hur Kenny Genborg skall formulera sig nu. Kommer Genborg fortsätta att beskriva den bild han valde att beskriva för ca 4 år sedan eller kommer hans ”mediabild” nyansera ny information som han nu borde inhämtat som åskådare i den pågående FlyMe-rättegången i Göteborgs Tingsrätt ? Hur bunden känner sig en journalist av de olika överenskommelser som gjorts med en första initial ”källa” under en mediakris? Morgondagens läsning av lokaltidningen Göteborgsposten får avgöra den saken.

Admins kommentar:

Första inlägget om Kenny Genborg Andra inlägget om Kenny Genborg Tredje inlägget om Kenny Genborg Fjärde inlägget om Kenny Genborg Femte inlägget om Kenny Genborg Sjätte inlägget om Kenny Genborg Sjunde inlägget om Kenny Genborg

Se också tidigare inlägg om hur mediahanteringskonsulter arbetar

Se också inlägg om mediahanteringskonsulten som fick nej av FlyMe:s styrelse

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Flyme Cup Match Nr 4 INTERBRAND – Den internationellt mest ledande varumärkesbyrån gav varumärket FlyMe ett värde på MSEK 194

INTERBRAND, den internationellt mest välrespekterade varumärkesbyrån värderade varumärket FlyMe till MSEK 194. Åklagarens powerpoint som nu köpts från revisorsfirman Deloitte (Peter Gustafsson) värderade istället varumärket FlyMe:s värde under år 2006 och början av år 2007 till noll kronor.

Åklagaren har tidigare kallat in revisorsfirman Deloitte (f.d Arthur Andersen i Sverige fusionerades in i Deloitte efter Arthur Andersens internationella kollaps) för att bevisa de anklagades skuld och att varumärket FlyMe år 2006 hade ett värde som med Deloittes antaganden och valda metod inte överstiger noll kronor.

När Deloittes Stockholmska medarbetare och f.d. revisorsassistent Magnus Källander gick igenom den powerpoint som köpts av konkursförvaltare Rickard Ström, hade Källander svårt att säga att världens mest respekterade varumärkesvärderingsbyrå Interbrand har fel i sina värderingsmodeller som leder till att varumärket FlyMe hade ett värde på MSEK 194.

Samtidigt hänvisade Källander till att om man tar hänsyn till Peter Gustafssons antaganden om resultat för FlyMe under 2007 och det material som uppdragsgivaren Advokat Rickard Ström serverat honom så var varumärket FlyMe under år 2006 enligt Kjellanders uppfattning inte värt mer än noll kronor om man använder de värderingsmetoder som Kjellander valt och definierat. Deloitte menar att traditionella värderingsmetoder inte kan användas i Deloittes valda metod, vid uppskattning av FlyMe:s varumärke år 2006.

Interbrand är världens ledande varumärkesbyrå ”Brand Consultancy” och har 1250 anställda med 36 kontor i världen som enbart är dedikerade till att skapa, förvalta, förädla och värdera varumärken. Interbrand arbetar bl a med varumärkena för BMW, Orange, Samsung, Procter & Gamble, British Airways, PWC, AP Möller Maersk Group, Lóreal, Heineken, Accenture, Nestlé, American Express, McDonalds men också mindre bolag som exempelvis FlyMe.

Interbrands värderingsmetoder har skapat den industristandard som gäller för respekterade värderingsinstitut.

Admins kommentar: Åklagarens ambition är att med hjälp av powerpointpresentation från revisorsfirman Deloitte bevisa att varumärket FlyMe inte hade ett värde som överstiger noll kronor. Åklagare Lars Lithner har också under FlyMe-rättegången framfört att han anser att brott har begåtts av FlyMe:s koncernchef och styrelse om varumärket FlyMe före konkursen av FlyMe Sweden AB inte hade ett värde om i vart fall strax under MSEK 59.

Se Julian Daillys (Director of Interbrand, London) besök i FlyMe-rättegången

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup Match nr 4 Magnus Källander kallas in från Deloittes Stockholmskontor till Göteborgs Tingsrätt för att visa powerpoint om varumärkesvärdering

Idag var det dags för åklagarens vittne Magnus Källander från Deloitte, Stockholm

Peter Gustafssons Göteborgska medarbetare Kristian Stensjö på revisionsfirman Deloitte bad Stockholmskontorets Magnus Källander att ordna en varumärkesvärderingsrapport baserad på Göteborgskontorets rapport som man gjort till Konkursförvaltaren Rickard Ström. I uppdragsbeskrivningen framgår att rapporterna skall användas till att stämma moderbolaget FlyMe Europe AB (FME) och dess styrelseledamöter.

Efter genomgång av Powerpoint och frågestund med åklagare Lars Lithner uttalade Magnus Kjellander att varumärket FlyMe under år 2006 inte hade ett större värde än noll kronor.

Efter försvarssidans korsförhör erkände Magnus Källander att om han skulle göra om rapporten idag så skulle han inte ta med andra fakta än kända fakta före konkursen för att slutsatserna skall bli rätt.

Egentligen skulle jag inte tagit med händelser som hänt senare sa Magnus Kjellander. Om jag skulle gjort om rapporten idag skulle jag exkluderat senare händelser för att det skall bli rätt.

Exempel på senare händelser var t ex att flygbolaget FLYBE i maj 2007 invänt mot FlyMe:s internationella varumärkesregistreringsprocesser som inlämnats under början av 2006. Källander sa under vittnesed att han faktiskt trodde att det invänts tidigare när han skrev rapporten.

Magnus Källander beskrev också att han som utgångspunkt haft Peter Gustafssons antaganden om likviditet och andra ekonomiska antaganden, när han sedan själv skrivit ned sina bedömningar om bolagets fortlevandsmöjligheter (going-concern). Peter Gustafssons antagande om MSEK 20 i förlust per månad för år 2007 har varit en utgångspunkt för min bedömning om bolagets möjlighet att försvara värdet av sitt varumärke säger Magnus Kjellander.

Kjellander erkände också att han inte under sitt rapportarbete tyckte att det var nödvändigt att kontakta FME:s koncernchef Finn Thaulow eller styrelse för att pröva om de uppgifter han fått av konkursförvaltare och Peter Gustafsson stämmer med verkligheten.

Magnus Källander erkände att han som utgångspunkt för sitt uppdrag fått uppgift om att uppdragsgivaren, Konkursförvaltaren Rickard Ström hade uppfattningen att värdet av varumärket inte kan överstiga 900 Tkr.

Magnus Källander bekräftade att han under sitt uppdrag kände till att styrelseordföranden Björn Olegård arbetat som kollega med Kristian Stensjö och Peter Gustafsson under flera år på Arthur Andersens Göteborgskontor. Efter Arthur Andersens plötsliga internationella kollaps gick hela Göteborgskontoret in i Deloitte:s verksamhet.

Admins kommentar: Arthur Andersens Göteborgskontor fick under Peter Gustafssons ledning göra en kostnadsnedskrivning på konsultprojektkontot som Göteborgskontoret arbetat upp under Cognition Venture Plc:s (huvudägare Christen Ager-Hanssen) börsintroduktionsarbete. Peter Gustafsson fick se en nedskrivning på MSEK 15 efter att börsintroduktionen ställts in under våren år 2000. Efter att börsintroduktionen för Cognition Ventures Plc ställts in rekryterades Björn Olegård från Arthur Andersen till Cognition Ventures AB där Björn Olegård sedan var anställd tom år 2004.

Under FlyMe:s levnad sköttes alla världsomspännande varumärkesregistreringar professionellt av AWAPATENT i Göteborg. Efter konkursen tog konkursförvaltare Rickard Ström från Lindahl advokatbyrå själv hand om det arbete med varumärkesregistreringar som tidigare hade skötts av AWAPATENT. Efter att Advokatbyrå Lindahl övertagit Awapatents arbete invände FlyBe under våren 2007 mot de pågående kompletterande registreringar som FlyMe inlämnat under början av år 2006. Före våren 2007 (före konkursen) fanns inga som helst invändningar från någon avseende FlyMe:s varumärkesregistreringar. FlyBe:s invändning mot FlyMe har sedan konkursförvaltare och därefter åklagare Lars Lithner använt som ett ”tungt” argument för att bevisa skuld hos FlyMe:s koncernchef och styrelse.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup Match Nr 4 Åklagare Lars Lithner kallar in revisorsfirman Deloitte som varumärkesexpert

Åklagare Lars Lithner kallar återigen på revisorsfirman Deloittes hjälp för att bevisa de anklagades skuld.

I morgon fredag har åklagaren Lars Lithner från EBM för andra gången under FlyMe-rättegången kallat in revisionsfirman Deloitte som expert för att bevisa de anklagades skuld.

Denna gången skall revisionsfirman vara expert på värdering av varumärke. Hela fredagen är avsatt till att lyssna på Deloittes förklaringar till sin rapport om att flygbolaget FlyMe:s varumärke inte var värt mer än noll kronor åren 2006/2007. I morgon fredag börjar rättegången klockan 0900 i sal 2, Göteborgs Tingsrätt.

Se Deloittes förra vittnesmål.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar