FlyMe Cup: Match nr 4 Försvarsadvokaterna slutpläderar under hela fredagen på Flyme-rättegångens finaldag

Försvarsadvokat Hans Strandberg slutpläderar under fredagen för Björn Olegård

Försvarsadvokat Per E Samuelsson slutpläderar under fredagen för Finn Thaulow

Försvarsadvokat Leif Gustafsson slutpläderar under fredagen för Staffan Edh

Försvarsadvokat Jan Karlsson slutpläderar under fredagen för Christen Ager-Hanssen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Match nr 4 Åklagare Lars Lithner inleder sin slutplädering i FlyMe-rättegången med att kalla Ager-Hanssen för ”Hannen”

Åklagare Lars Lithner kör sin slutplädering i FlyMe-rättegången

Åklagare Lars Lithner körde idag sin slutplädering i FlyMe-rättegången. Åklagaren inledde med att beskriva Christen Ager-Hanssen för ”Hannen” som får saker och ting gjorda. Efter ett par timmar var åklagaren klar med att argumentera för sina brottshypoteser.

Efter slutpläderingen samtalar åklagaren med Christen Ager-Hanssen bl a om huruvida Ager-Hanssen framöver kan tänka sig att arbeta för ekobrottsmyndighetens räkning.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Handelsbankens chefsjurist Mats Littorin i FlyMe-rättegångens vittnesbås

Handelsbankens Chefsjurist Mats Littorin i Göteborgs Tingsrätt

Igår den 30 mars 2011 satt Handelsbankens chefsjurist för västra regionen Mats Littorin i vittnesbåset på Göteborgs Tingsrätt.

Åklagare Lithner kallade i sista ögonblicket in Mats Littorin för att med hjälp av honom försöka bygga en annan bild än den bild som i vittnesbåset tidigare beskrivits av Handelsbankens Mats Berntsson.

Mats Littorin berättade att Handelsbanken ville medverka till att FlyMe skulle få en ny kortinlösande bank även efter att det formella kortinlösenavtalet var slut och att banken inte ville att FlyMe skulle gå i konkurs.

De operativa besluten togs av Mats Berntsson och Björn Torsteinsrud berättade Mats Littorin.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup Match nr 4 Marie Kennedy på Göteborgsposten baktalade FlyMe med egna osanningar den 5 okt 2006, dagen efter Fredrik Skanselids oriktiga uttalanden i media den 4 okt 2006

Verkställande direktör för dotterbolaget FlyMe Sweden AB, Fredrik Skanselid intervjuades på flygbloggen flygtorget.se den 4 oktober 2006. Den 4 oktober 2006 var samma dag som moderbolaget FlyMe Europe AB publicerade det inledda förvärvet av aktier i brittiska River Don Ltd/Global Supply Systems Ltd. Fredrik Skanselid tyckte inte om detta förvärv eftersom han själv inte hade certifikat att flyga jumbojetmaskiner. I tidigare vittnesmål från Handelsbanken under FlyMe-rättegången har FlyMe:s bankman Mats Berntsson bekräftat att Fredrik Skanselid talat i mycket kritiska ordalag med banken om ”styrelsens inledda förvärv av aktier i River Don Ltd”.

På flygbloggen flygtorget.se berättar Fredrik Skanselid den 4 oktober 2006 att kortföretagen tar risken för FlyMe:s kreditkortförsäljning och att kortföretagen därför kräver garantier. Fredrik Skanselid meddelar att FlyMe ställt sådana garantier.

Detta var ett helt osant uttalande från Fredrik Skanselid. Handelsbanken, Visa eller Mastercard hade vid den här tiden inte krävt sådana garantier och FlyMe hade inte heller ställt några sådana garantier. Då FlyMe med bankens goda minne alltid betalade sin flygproduktion (flygplansleasing) i förskott fanns inte den obalans mellan oproducerade tjänster och förskottsbetalade intäkter som kan uppstå när förskottsförsäljning sker på internet genom kreditkortsköp.

Sett i backspegeln och mot bakgrund av vad som diskuteras i FlyMe-rättegången är det en gåta hur detta uttalandet från Fredrik Skanselid kunde göras just den 4 oktober 2006. Detta var långt innan Handelsbanken avslöjade sin nya hårda inställning om kortsäkerheter till FlyMe:s styrelse. Handelsbankens nya inställning till FlyMe och gjorda avtalsbrott mot FlyMe, ledde slutligen till bolagets egna konkursansökan den 2 mars 2007 trots att alla förfallna räkningar var betalade och trots att MSEK 70 fanns på Handelsbankskonto och trots att Handelsbanken aldrig haft problem med kortreklamationer och trots att FlyMe inte hade någon lånefinansiering alls.

Svenska Dagbladets nättidning E24 hängde snabbt på och publicerade också samma dag den 4 oktober 2006 en artikel med rubriken ”ingen resegaranti i FlyMe”.

Inga flygbolag har resegaranti om de inte säljer paketresor men E24 skrev ändå den 4 oktober 2006 hårda ord just mot flygbolaget FlyMe: ”att FlyMe:s resenärer saknar resegaranti betyder att de inte kan begära ersättning om de råkar ut för inställda eller avbrutna resor”

Dagen efter, den 5 oktober 2006 hänger Marie Kennedy på Göteborgsposten på och skriver med rubriken ”FlyMe-resenärer kan drabbas” om det ”krisdrabbade FlyMe”. Marie Kennedy skrev i samma artikel: ”att resegarantin inte gäller innebär att FlyMe resenärer inte kan begära ersättning om de råkar ut för inställda eller avbrutna resor.

Med facit i hand kan vi se att Marie Kennedy på Göteborgsposten hade helt fel i sin profetia. I bästa fall berodde Göteborgspostens journalist Marie Kennedys felaktiga profetia den 5 oktober 2006 på total okunskap om konsumentkreditlagens §16.

Alla konsumenter som köpt biljetter med kreditkort fick vid Handelsbankens stoppande av verksamheten den 2 mars 2007 tillbaka sina pengar. Att Marie Kennedy i början av oktober 2006 skriver om ”det krisdrabbade FlyMe” är en gåta. Det fanns vid denna tiden ingen kris i FlyMe.

Den artikel som startade de negativa skriverierna om FlyMe under hösten 2006 var den artikel som Handelsbanken ordnade med Dagens Industri där Handelsbankens Ann Bowers uppgav falska uppgifter om FlyMe till reportern Johan Nylander. Dessa falska uppgifter återgavs i DI-artikel den 7 september 2007.

Den ursäkt som Handelsbanken skickade den 25 september 2006 hjälpte föga där Handelsbankens skriver ”Låt mig beklaga artikelns utformning såvitt gäller bankens uttalande”

Efter den av Handelsbankens orsakade artikeln i Dagens Industri blev det fritt fram för journalister att under lång tid skriva negativt om FlyMe.

Att lokaltidningen Göteborgsposten med journalisterna Marie Kennedy och Kenny Genborg så lätt och så snabbt blandar sig i avancerade intriger kring ett expanderande Göteborgsbolag genom att i artiklar ta negativ parti mot en ny Göteborgssatsning som FlyMe var vid denna tiden, utan att alls försöka kontakta bolagets styrelse för att få relevant information, kan inte av Göteborgare annat än ses som mycket märkligt.

Admins kommentar: I morgon den 30 mars klockan 10.00 kommer åklagare Lars Lithner:s andra omgång av Handelsbanksvittnesmål genom inkallning av Handelsbankens chefsjurist Mats Littorin. Lars Lithner vill få fram en annan bild i rättegången än den bild som redan återgivits av Handelsbankens Mats Berntsson. Lars Jonson som haft Handelsbanken som sin största klient på Lindahl advokatbyrå, ses ofta lunchande och i samråd med åklagare Lars Lithner i rättegångspauserna under den pågående FlyMe-rättegången.

Admins kommentar: Läs mer om GP-journalisten Kenny Genborg, Göteborgsposten, media, Fredrik Skanselid, Handelsbanken, Lars Jonson och Mats Littorin genom att använda sökrutan högst upp i högerkolumnen på FlyMeCup.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Match nr 4: Journalisterna Marie Kennedy och Kenny Genborg på GP kör nu tandemkampanj mot de anklagade i FlyMe-rättegången

Journalisterna Kenny Genborg och Marie Kennedy på lokaltidningen Göteborgsposten har besökt FlyMe-rättegången ett par gånger. Åhörare i övrigt på rättegången känner inte igen sig alls i de artiklar lokaltidningen Göteborgsposten producerat.

I dagens GP ägnar sig Marie Kennedy och Kenny Genborg återigen åt att försöka misskreditera de personer som är anklagade i rättegången genom att fortsatt försöka cementera den mediabild som Göteborgsposten skapat för över fyra år sedan. Den information som framkommit och de fantastiska men sanna historier som vittnats om under vittnesmålen har inte alls återgivits av Kennedys och Genborgs artiklar. Övriga åhörare under FlyMe-rättegången tycker det är lite märkligt att GP inte alls verkar intresserad av något annat än att återge de vinklingar och slutsatser som GP bestämde sig för att staka ut för fyra år sedan.

Om Genborg och Kennedy inte har tid att närvara under rättegången är väl en sak. Men om de nu ändå vill skriva om FlyMe-rättegången borde de kanske beställa ljudfiler från rättegången och lyssna på dem innan de skriver sina artiklar, så att de kan återge en objektiv bild av vad som framkommit säger en av åhörarna.

Admins kommentar: Rättegångsschemat framöver är lite svår att överblicka då åklagare Lars Lithner inför slutpläderingarna plötsligt kallat in nytt vittne. FlyMe-rättegången fortsätter på onsdag klockan 10.00 -Då får vi se hur schemat framöver blir.

Admins kommentar: Se övriga inlägg om Kenny Genborg och Göteborgsposten genom att söka i sökrutan högst upp till höger på FlyMe Cup. Alternativt kan man scrolla ned till nederst på sidan och trycka på ”äldre inlägg”.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Flyme Cup: Åklagare Lars Lithner kallar in Handelsbankens chefsjurist Mats Littorin

FlyMe-rättegången var planerad att i nästa vecka ha sitt slutskede från och med onsdag (30 mars 2011) och några dagar till. Det var nu planerat för slutpläderingar (sista argumentationen från bägge sidor). Men nu får rättegångsplanen ändras. -Åklagare Lars Lithner är ännu inte nöjd !

Åklagare Lars Lithner är ännu inte nöjd. Nya polisförhör utförs och nytt vittne kallas in

Åklagare Lars Lithner har nu istället bestämt sig för att kalla in nya vittnen. Handelsbankens chefsjurist för västra regionen, Mats Littorin, har på åklagarens initiativ den 21 mars 2011 blivit förhörd av kriminalinspektör Kjell Persson.

Åklagaren har sedan kallat in Handelsbankens chefsjurist Mats Littorin som nytt vittne i FlyMe-rättegången till onsdag förmiddag den 30 mars 2011.

Handelsbankens chefsjurist Mats Littorin kallas in till åklagarens undsättning

Moderbolaget FME (FlyMe Europe AB) har i sina årsredovisningar efter konkursen (ÅR 2006, ÅR 2007, ÅR 2008, ÅR 2009) redovisat att FME har ospecificerade krav mot Handelsbanken för de avtalsbrott som FME anser att Handelsbanken (genom Mats Littorins försorg) orsakat moderbolaget FME strax före det egna konkursbeslutet för dotterbolaget FlyMe Sweden AB.

Nu skall Mats Littorin hjälpa åklagaren att få FME:s representanter fällda för brott, vilket indirekt bedöms skulle medföra ett oskadliggörande av FME:s anspråk mot Handelsbanken.

Moderbolaget FlyMe Europe AB (FME) med ca 15000 st småaktieägare kommer i sådant fall i praktiken svårligen kunna hävda sin rätt gentemot Handelsbanken.

Chefsjurist Mats Littorin är den person som för Handelsbankens räkning handlägger den typ av ärenden och kommande tvister som FME (FlyMe Europe AB) annonserat i sina årsredovisningar.

Handelsbankens bankman Mats Berntsson har tidigare vittnat under FlyMe-rättegången, men åklagare Lars Lithner nöjer sig inte med det vittnesmålet. Nu skall Mats Littorin på onsdag förmiddag den 30 mars 2011 till vittnesbåset i rättsal 2, Göteborgs Tingsrätt.

Admins kommentar:

Se Handelsbankens (Mats Berntsson:s) tidigare vittnesmål

Saxat från moderbolaget FlyMe Europe AB:s årsredovisning för år 2009:

Citat/: ”FlyMe Sweden AB:s konkursbo har i en till Göteborgs Tingsrätt tidigare ingiven stämningsansökan mot Svenska Handelsbanken konstaterat att banken gjort sig skyldig till kontraktsbrott mot de avtal om bl a kortinlösen som FME och FlyMe Sweden AB å ena sidan har ingått med Handelsbanken.

Handelsbankens kontraktsbrott har enligt FME:s uppfattning orsakat FME väsentlig skada med belopp vars storlek är under utredning. I posten övriga kortfristiga fordringar har ett symboliskt belopp om 1 krona upptagits i avvaktan på att utredningen om den totala skadan kan slutföras”. /Slut citat.

Admins kommentar: Dotterbolaget FlyMe Sweden AB:s konkursbo har under ledning av Lindahls Advokat Lars Jonson förlikt sin skada från Handelsbanken med ett belopp om MSEK 9  som Handelsbanken inbetalat till konkursboet mot att konkursboet släpper sina skadeståndsanspråk mot Handelsbanken. Förlikningsavtalet mellan konkursboet och Handelsbanken har hittills hållits hemlig och lämnades inte in till statens tillsynsmyndighet över konkursförvaltare.

Admins kommentar: Se fler inlägg om Handelsbanken genom att söka på ”Handelsbanken” i sökrutan längst upp till höger på FlyMeCup.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Realtid.se har idag fått bekräftelse från polisen om att förundersökning öppnats mot den misstänkte Advokaten Lars Jonson vid Lindahl Advokatbyrå

Realtid.se har idag fått bekräftelse av kriminalinspektör Paul Björklund vid Göteborgs Citypolis om att förundersökning inletts mot den misstänkte advokat Lars Jonson vid Lindahl advokatbyrå.

Ännu är inte vittnena hörda om händelsen som skedde utanför FlyMe-rättegångens sal 2 vid Göteborgs Tingsrätt, men vittnesförhör beräknas ske inom kort.

Fotograf Hans Wessberg fotograferade miljön utanför FlyMe-rättegången ”när Advokat Lars Jonson uppträdde hotfullt”, säger Fotograf Hans Wessberg

Den misstänkte Advokat Lars Jonson dementerar att han hittills skulle ha blivit delgiven misstanke och uppger till Realtid.se att detta ”är tokerier”.

Admins kommentar: Tidigare inlägg om Advokat Lars Jonson på Lindahl Advokatbyrå:

Förundersökning mot Advokat Lars Jonson inledd idag

Polisanmälda Advokaten Lars Jonson svarar med hotbrev till styrelsen

Konkursförvaltaren använde statliga miljonförskott till eget advokatarbete med en hemlig Sultan i Singapore som inte fanns

John Porter har sålt 50% av sitt krav mot svenska handelsbanken

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Flygbolaget SAS köper idag ordet ”FlyMe” i sin internetannonsering på Google

Googlesök på ordet ”FlyMe” den 20 mars 2011

Vid Googlesök med sökordet ”FlyMe” den 20 mars 2011 kan man se att 9 st svenska företag köpt sökordet ”FlyMe” av Google (Adwords) så att annons från respektive företag framträder bredvid Googles organiska sökresultat.

När någon sedan ”klickar” på sådan annons betalas ca 10 kr per varje ”klick” till Google. Priset per ”klick” varierar från dag till dag och beror av hur många som för stunden vill köpa sökordet. Flygbolaget SAS ligger idag med sin annons högst upp i högerkolumnen när man idag i Google söker på ordet ”FlyMe”. Ju mer annonsören väljer att betala desto högre upp i annonslistan kommer annonsören. Även kvalitén på annonsen mäts av Googles algoritmer och annonskvalitén styr därför också annonsplaceringen. Ju bättre kvalité annonsen har desto högre placering får annonsen hos Google.

Den 20 mars 2011 har följande internetsiter köpt sökordet ”FlyMe” för sin internetannonsering:

www.sas.se     www.flygresor.se     www.seat24.se     www.allaflygbiljetter.se     www.billiga-resor-online.se     www.mrjet.se     www.flygvaruhuset.se     www.travelpartner.se     www.pricerunner.se

Admins kommentar: Denna typ av sökordsköp (s.k. Adwords) utgör det amerikanska bolaget Googles största intäktskälla.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Sjöfartsverket säger nu upp avtal med f.d. FlyMe-VD:n Fredrik Skanselids Norrlandsflyg

För att säkerställa långsiktig sjö- och flygräddning vill Sjöfartsverket inte längre att Fredrik Skanselids Norrlandsflyg fortsatt sköter verksamheten.

Nu tar Sjöfartsverket själva över Sjöräddningens helikopterverksamhet.

Sedan kort tid efter FlyMe:s kollaps år 2007 har FlyMe:s f.d. Accountable Manager och VD Fredrik Skanselid varit aktieägare och VD för helikopterflygbolaget Norrlandsflyg AB.

Norrlandsflyg har historiskt från Sjöfartsverket haft kontrakt på att sköta Sjöräddningens helikopterverksamhet.

I pressmeddelande den 17 mars 2011 meddelar Norrlandsflyg att Sjöfartsverket sagt upp kontrakten med Norrlandsflyg.

Sjöfartsverket skall istället sköta helikopterverksamheten i Sjöfartsverkets egna regi för att säkerställa en långsiktig verksamhet.

– ”Vi beklagar att Sjöfartsverket valt att inte längre konkurrensutsätta denna tjänst, men när nu beslutet är fattat, ser vi det som en självklarhet att vi inom Norrlandsflyg fortsätter att ta vårt professionella ansvar”, säger Anders Annerfalk, informationschef för Norrlandsflyg.

Norrlandsflygs VD Fredrik Skanselid (f.d. VD och Accountable Manager för kollapsade flygbolaget FlyMe Sweden AB) har nyligen själv bekräftat att han inom kort avgår som VD för Norrlandsflyg. Av Norrlandsflygs pressmeddelanden framgår dock ännu inget om detta VD-byte.

Admins kommentar: Tidigare inlägg om Norrlandsflygs VD Fredrik Skanselid (f.d Accountable Manager och VD för kollapsade flygbolaget FlyMe Sweden AB):

Fredrik Skanselid avgår som VD för Norrlandsflyg

Koncernchef för FlyMe Finn Thaulow talar ut i vittnesbåset

Fredrik Skanselid köper in 10 st värmefläktar från svärfar

Skanselid fakturerar FlyMe för användning av sin lyxyacht

Axplock från förhör med Fredrik Skanselid

Skanselids dröm om eget helikopterflygbolag blev starkt hotat

Hemliga polisförhör med Fredrik Skanselid

Handelsbanken satt i förhörsbåset på Göteborgs Tingsrätt

Ager-Hanssen berättar om Fredrik Skanselid

För fler inlägg – använd sökrutan högst upp i högerkolumnen

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Förundersökning mot Advokat Lars Jonson på Lindahl advokatbyrå i Göteborg inleddes idag

Kriminalinspektör Paul Björklund vid Göteborgs citypolis har idag meddelat att förundersökning mot Advokat Lars JonsonLindahl advokatbyrå kommer inledas med förhör av de vittnen som såg när advokat Lars Jonson utanför FlyMe-rättegången uppträtt hotfullt mot tjänstgörande fotograf Hans Wessberg.

”Ärendet kommer att utläggas på förhörsledare så snart ske kan”, avslutar Kriminalinspektör Paul Björklund sitt besked från Göteborgspolisen idag.

Utdrag från Fotograf  Hans Wessbergs polisanmälan: ”Lars Jonsons ofredande tycker jag att man skall ta på allvar. Dels på platsen det sker på, utanför säkerhetssalen i samband med rättegång. Dels att det sker mot en fotograf som arbetar på uppdrag för att skildra rättegången. Mitt uppdrag, liksom Kenny Genborgs GP är att bevaka rättegången för allmänhetens räkning. Intrång och övertramp kring det som lite slarvigt kallas för demokratiska rättigheter brukar man normalt sett se på lite större allvar än om det är ett vanligt bråk på Avenyn en fredagskväll”.

Admins kommentar:

Tidigare inlägg om polisanmälan mot Advokat Lars Jonson

Film om polisens och åklagarens arbete

För brottet ofredande döms man till böter eller högst ett års fängelse.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar