Flyme Cup: Åklagare Lars Lithner kallar in Handelsbankens chefsjurist Mats Littorin

FlyMe-rättegången var planerad att i nästa vecka ha sitt slutskede från och med onsdag (30 mars 2011) och några dagar till. Det var nu planerat för slutpläderingar (sista argumentationen från bägge sidor). Men nu får rättegångsplanen ändras. -Åklagare Lars Lithner är ännu inte nöjd !

Åklagare Lars Lithner är ännu inte nöjd. Nya polisförhör utförs och nytt vittne kallas in

Åklagare Lars Lithner har nu istället bestämt sig för att kalla in nya vittnen. Handelsbankens chefsjurist för västra regionen, Mats Littorin, har på åklagarens initiativ den 21 mars 2011 blivit förhörd av kriminalinspektör Kjell Persson.

Åklagaren har sedan kallat in Handelsbankens chefsjurist Mats Littorin som nytt vittne i FlyMe-rättegången till onsdag förmiddag den 30 mars 2011.

Handelsbankens chefsjurist Mats Littorin kallas in till åklagarens undsättning

Moderbolaget FME (FlyMe Europe AB) har i sina årsredovisningar efter konkursen (ÅR 2006, ÅR 2007, ÅR 2008, ÅR 2009) redovisat att FME har ospecificerade krav mot Handelsbanken för de avtalsbrott som FME anser att Handelsbanken (genom Mats Littorins försorg) orsakat moderbolaget FME strax före det egna konkursbeslutet för dotterbolaget FlyMe Sweden AB.

Nu skall Mats Littorin hjälpa åklagaren att få FME:s representanter fällda för brott, vilket indirekt bedöms skulle medföra ett oskadliggörande av FME:s anspråk mot Handelsbanken.

Moderbolaget FlyMe Europe AB (FME) med ca 15000 st småaktieägare kommer i sådant fall i praktiken svårligen kunna hävda sin rätt gentemot Handelsbanken.

Chefsjurist Mats Littorin är den person som för Handelsbankens räkning handlägger den typ av ärenden och kommande tvister som FME (FlyMe Europe AB) annonserat i sina årsredovisningar.

Handelsbankens bankman Mats Berntsson har tidigare vittnat under FlyMe-rättegången, men åklagare Lars Lithner nöjer sig inte med det vittnesmålet. Nu skall Mats Littorin på onsdag förmiddag den 30 mars 2011 till vittnesbåset i rättsal 2, Göteborgs Tingsrätt.

Admins kommentar:

Se Handelsbankens (Mats Berntsson:s) tidigare vittnesmål

Saxat från moderbolaget FlyMe Europe AB:s årsredovisning för år 2009:

Citat/: ”FlyMe Sweden AB:s konkursbo har i en till Göteborgs Tingsrätt tidigare ingiven stämningsansökan mot Svenska Handelsbanken konstaterat att banken gjort sig skyldig till kontraktsbrott mot de avtal om bl a kortinlösen som FME och FlyMe Sweden AB å ena sidan har ingått med Handelsbanken.

Handelsbankens kontraktsbrott har enligt FME:s uppfattning orsakat FME väsentlig skada med belopp vars storlek är under utredning. I posten övriga kortfristiga fordringar har ett symboliskt belopp om 1 krona upptagits i avvaktan på att utredningen om den totala skadan kan slutföras”. /Slut citat.

Admins kommentar: Dotterbolaget FlyMe Sweden AB:s konkursbo har under ledning av Lindahls Advokat Lars Jonson förlikt sin skada från Handelsbanken med ett belopp om MSEK 9  som Handelsbanken inbetalat till konkursboet mot att konkursboet släpper sina skadeståndsanspråk mot Handelsbanken. Förlikningsavtalet mellan konkursboet och Handelsbanken har hittills hållits hemlig och lämnades inte in till statens tillsynsmyndighet över konkursförvaltare.

Admins kommentar: Se fler inlägg om Handelsbanken genom att söka på ”Handelsbanken” i sökrutan längst upp till höger på FlyMeCup.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>