FlyMe Cup: Konkursförvaltaren använde statliga miljonförskott till eget advokatarbete med en hemlig Sultan i Singapore som försvann

Advokat Rickard Ström får miljoner för förhandling med hemlig sultan

Konkursförvaltare för flygbolaget FlyMe Sweden AB, Rickard Ström har hittills av staten fått successiva miljonförskott, sammanlagt i storleksordningen MSEK 10-MSEK 15.

Miljonförskotten gavs av staten för att Lindahl advokatbyrå ville förhandla med en ännu icke funnen hemlig sultan (Taswin Tarib) samt för att sedan istället och med en ny strategi  stämma moderbolaget FlyMe Europe AB, dess styrelse, Cognition Capital AS samt dess VD.

Innan Advokat Lars Jonson (vid tiden nyligen förflyttad från Vinge till Lindahl advokatbyrå) tog initiativ till att lägga om konkursförvaltningens strategi till att förlika med Handelsbanken och istället köra stämning mot FlyMe Europe AB (FME) och dess styrelse, påstod konkursförvaltningen att man arbetade hårt med att sälja konkursboet FlyMe till en ännu ej identifierad sultan i Singapore som påstods heta Taswin Tarib.

I tiden efter konkursen för flygbolaget FlyMe Sweden AB arbetade konkursförvaltare Rickard Ström med att få personal från f.d. FlyMe att skriva anställningskontrakt med det tomma bolaget Trelog Nr 3234 AB (Org nr 556723-2433).  Projektet leddes tillsammans med Rickard Ström av Lars-Ivar Sundberg, som påstods genom Trelog Nr 3234 AB, företräda den rika familjen med den Singaporianska huvudmannen Sultan Taswin Tarib.

Sven Bernvik, enheten för tillsyn i konkurser har bl a i promemoria daterad 2007-05-25 upppgivit: ”Konkursförvaltare Rickard Ström uppger att 12-15 personer är anställda i det nya bolaget (men vad som menas med det nya bolaget fick jag inte klart för mig). Vid tiden för vårt möte var Lars-Ivar Sundberg på kontoret på Mölndalsvägen för att informera personalen skriver Sven Bernvik för statens Tillsynsmyndighet över konkursförvaltare.

Personal som anställdes i det tomma bolaget har sedan ej fått besked från Lindahl advokatbyrå förrän de hotat advokatbyrån Lindahl med stämning.

Advokat Rickard Ström hade så sent som år 2009 förtigit inför Tillsynsmyndigheten att Rickard Ström missat att tidigare kontrollera, samt att han också konstaterat att Lars-Ivar Sundberg aldrig haft fullmakt att företräda den hemliga sultanten Taswin Taribs Trelog Nr 3234 AB och att Lars-Ivar Sundberg aldrig har eller har haft någon styrelse- eller VD-position i bolaget.

Inför beslut om beviljande av ytterligare förskottsarvoden till konkursförvaltare Rickard Ström skriver Sven Bernvik från enheten för tillsyn av konkurser i tillsynsprotokoll:

”Konkursförvaltare Rickard Ström förhandlar nu med Lars-Ivar Sundberg, som företräder en stiftelse i Singapore. Bakom stiftelsen står en mycket penningstark familj. Ett namn Rickard Ström nämner är Taswin Tarib. Lars-Ivar Sunberg har förekommit i fem konkurser. Detta har analyserats av Advokat Rickard Ström som funnit att ingen skugga faller på Sundberg”.

Under sin förvaltning har Rickard Ström i samråd med Lars-Ivar Sundberg låtit Lars-Ivar Sundberg utan någon behörighet teckna anställningsavtal med 12-15 st förhoppningsfulla personer från f.d. FlyMe. Det visade sig sedan att Trelog 3234 AB var ett tomt lagerbolag utan tillgångar och att bolaget inte ägdes av den nämnda sultanen Taswin Tarib samt att Lars-Ivar Sundberg aldrig representerat detta bolag.

Tillsynsmyndigheten över konkursförvaltare har ännu inte funnit anledning att inhämta tidsstatistik från advokat Rickard Ström. Inte heller har man ännu funnit anledning till att inhämta kopia på den hemliga förlikning som Lindahl (konkursförvaltningen) skrivit med Handelsbanken. Fortsatta miljonförskott beslutas nu successivt om att utbetalas till Advokat Rickard Ströms nya strategi och advokatarbete med att få ut pengar till konkursboet från moderbolaget FlyMe Europe AB, dess styrelse och A-aktieägare Cognition Capital AS samt dess VD.

Advokaterna Lars Jonson, Rickard Ström, Helena Rosén-Andersson mfl på Lindahl Advokatbyrå tycks ha glömt att under sin pågående stämning bevaka sitt påstådda stämningskrav i likvidationen för Cognition Capital AS. I domslut vid Göteborgs Tingsrätt den 8 mars 2011 har beslutats att konkursboets talan mot Cognition Capital AS skall avvisas.

Domstolen skriver att en talan enligt rättspraxis som huvudregel inte kan föras mot ett upplöst bolag då bolaget i princip har förlorat sin rättskapacitet.

Man kan undra vad advokatbyrån Lindahls ”förskottsfinansiär” staten (Tillsynsmyndigheten) tycker om denna ”glömska” att bevaka konkursboets påstådda skadeståndsfordran mitt under pågående stämningsförfarande.

Att likvidationen av Cognition Capital AS kunnat avslutas utan att advokatbyrån Lindahl uppmärksammat detta och på sedvanligt vis göra sitt påstådda skadeståndskrav gällande i likvidationen verkar inte begripligt. Nu är likvidationen av Cognition Capital AS därför definitiv och Cognition Capital AS kan inte höras mer i den pågående civilmålsrättegången.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>