FlyMe Cup Lagstadgat källskydd för uppgiftslämnare till media och hur mediakonsulter arbetar med en ”mediakris”

Flygbolaget FlyMe:s sista halvår i livet och framförallt några månader efter flygbolagsdöden präglades av ett hårt och konsekvent ”mediatryck” mot moderbolaget FlyMe Europe AB:s styrelse. Ett mediatryck innefattande rubriker som Joel Dahlbergs på e24: Rök ut FlyMe-gänget !” ”Frågan är nu vem som ska röka ut FlyMe-potentaterna ur deras hålor” skrev Joel Dahlberg på internettidningen e24.

Uppgiftslämnare till media har enligt svensk lag ett mycket omfattande lagstadgat skydd för anonymitet (3 kap Tryckfrihetsförordningen). Detta lagstadgade skydd omfattar t ex inte på samma sätt uppgiftslämnare till en blogg, även om bloggen har som ambition att inte utan särskilt önskemål lämna ut källa till information eller bloggkommentar.

Till en vanlig journalist kan en person begära ”källskydd” i samband med att personen lämnar uppgifter till journalisten. Om journalisten accepterar källskydd för personen blir det efter sådan överenskommelse om källskydd straffbart för journalisten att lämna ut namn på denna person. Det är också t ex straffbart för en myndighetsperson att efterforska vem som på en myndighet lämnat uppgifter till media (3 kap 4§ TF).

Källskyddet i svensk lag syftar till att försäkra att ”makten” i demokratisk ordning kan granskas på ett skyddat sätt.

Det finns flera mediakonsulter som tillhandahåller tjänsten att i en ”krissituation” samordna den mediabild av en krissituation som mediakonsultens uppdragsgivare eller mediakonsultkunden vill plantera. Mediabyrån tränar då upp sin klient på att berätta sin ”story” och hur mediakonsultkunden skall förhålla sig till journalister för att få fram den bild mediakonsultkunden vill få ut i media.

Därefter hjälper mediabyrån sin klient att snabbt och effektivt söka kontakt med olika journalister och hos dessa journalister plantera sin ”story” efter att ha begärt källskydd.

”Källan” eller medikonsultkunden tränas upp i att hos journalisten begära att överenskomma om att få det lagstadgade ”källskyddet” och att journalisten annars inte får några uppgifter.

Mediakonsultkunden tränas också upp i att ”deala” (eller förhandla) med journalisten om att fler uppgifter kommer lämnas efter hand under förutsättning av att journalisten utelämnar dels källan och dels annan särskild part i den uppkomna krissituationen, som mediakonsultkunden vill utelämna från ”mediabilden”.

I en akutsituation (t ex bolagskonkurs eller politisk skandalsituation) måste enligt mediaexperter ett sådant här mediaprojekt i en uppkommen krissituation utföras med en mycket stark intensitet.

I en ”akutsituation”, konkurs eller uppkommen ”skandal” törstar media efter snabba uppgifter och har inget annat val än att ta den story som planteras först. Produktionskravet på journalister i framförallt tidningarnas internettidningar har blivit mycket mer krävande än innan internettidningarna fick så stor spridning som de har idag. Internettidningarna måste vara extremt snabba och producera artiklar i en mycket större omfattning än förr för att försvara sig mot andra mediakonkurrenter.

När journalisten valt att publicera mediakonsultkundens ”story” har journalisten hamnat under den hårda lagstiftningen om källskydd och har inget annat val än att under fortsatt granskning på alla sätt skydda sin källa samt bibehålla de särskilda överenskommelser som uppgjorts i samband med första uppgiftslämningen.

Enligt mediaexperter är det för en ”aktör” (individ, företag,organisation) i eller runt en krissituation, helt avgörande att snabbt komma ut först till flera journalister med en story som media i stunden starkt törstar efter. När en story om orsakerna till ”krisen” väl lagts ut för publicering kan den i princip inte ändras säger en mediaexpert. Journalisten (eller journalisterna) har gjort sitt ”val” och arbetar sedan för att befästa den historiebild som först lagts ut för publicering.

Det finns mediabyråer som hjälper till med denna typ av mediahanteringstjänster.

Exempel på mediahanteringsbyrå.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>