FlyMe Cup Match Nr 4 Auktoriserad revisor Peter Gustafsson från Deloitte grillas i förhörsbåset

Peter Gustafsson tidigare chef för Arthur Andersens Göteborgskontor

Deloitte med auktoriserade revisorn Peter Gustafsson har från FlyMe:s konkursförvaltning fått MSEK 1,3 för att göra åklagarens powerpointpresentationer som syftar till att fälla FlyMe:s VD och styrelse till fängelse.

Under torsdagens förhandlingar ifrågasattes Peter Gustafssons objektivitet. Peter Gustafsson hävdade först under vittnesed att han varit helt objektiv när han skrivit sin ”powerpoint”-rapport som används för att försöka fälla ledningen för FlyMe Europe AB (FME). Peter Gustafsson kunde sedan inte svara på hur han å ena sidan i rapporten kunde skriva att han haft kontakt med FME-koncernens VD och ledning och å andra sidan faktiskt inte kontaktat vare sig VD eller styrelseledamöter i FlyMe Europe AB (FME) för att kunna göra sina ”objektiva” bedömningar av styrelsens bedömningar och ageranden i moderbolaget FlyMe Europe AB under år 2006.

”Jag bedömde att vi inte skulle ha kontakt med dem när vi gjorde denna rapport” sa Peter Gustafsson. Vi bedömde att det räckte att ha kontakt med Fredrik Skanselid och Jörgen Carlsson (Karlsson) för att bedöma vilka bedömningar och analyser moderbolagets styrelseledamöter gjort under år 2006 framförde Peter Gustafsson från vittnesbåset.

Peter Gustafsson erkände att han baserat alla sina antaganden om år 2007 på en budget som upprättats i maj 2006. Efter förstärkning på ekonomifunktionen (tex rekrytering av särskild Controller) upprättades en budget för år 2007 den 2 november 2006. Peter Gustafsson uppger att han under sitt arbete med åklagarens powerpoint inte fått ta del av den senast fastställda budgeten från vare sig konkursförvaltningen, Fredrik Skanselid eller Jörgen Carlsson. ”Vi kan ju bara analysera och bedöma det material vi fått ta del av” försvarade sig Peter Gustafsson.

Efter en stund sa Peter Gustafsson i sitt vittnesförhör irriterat: ”vi skulle göra den här powerpoint-rapporten för konkursförvaltaren och därför talade vi inte med de ansvariga”.

Men du har talat med dotterbolags-VD:n Fredrik Skanselid och Jörgen Carlsson (Karlsson) frågade Advokat Per E Samuelsson. -Ja det räckte svarade Peter Gustafsson från Deloitte irriterat.

I powerpointrapporten står det att material till powerpointrapporten inhämtats från konkursförvaltaren, ekobrottsmyndigheten, VD och ekonomipersonal i FlyMe Europe AB-koncernen.

Men under vittnesed säger Peter Gustafsson istället att material endast kommit från konkursförvaltaren i dotterbolaget FlyMe samt information genom intervjuer med Fredrik Skanselid och Jörgen Carlsson och att han endast haft två stycken telefonsamtal med ekobrottsmyndigheten.

Försvarsdvokat (för VD och koncernchef Finn Thaulow) Per E Samuelsson rasade och undrade varför Peter Gustafsson under sitt arbete med åklagarens powerpointpresentation inte kontaktat hans klient för att få den information Deloitte behövt för att skriva den typ av slutsatser som Deloitte skrivit i åklagarens powerpointrapport om just hans klients bedömningar under år 2006 om t ex framtida likviditet i FME-koncernen. Peter Gustafsson har krasst skrivit i sin powerpointrapport att sådan likviditetsbedömning inte gjorts av vare sig VD/koncernchef eller styrelsen i FlyMe Europe AB, utan att ens ta kontakt med dessa personer under sitt arbete med rapporten.

Kristian Stensjö från Deloitte påstås också ha signerat Peter Gustafssons rapport som gjorts för att försöka sätta FlyMe:s VD och styrelse i fängelse. Kristian Stensjö följde noggrannt förhöret av sin Deloitte-kollega Peter Gustafsson från åhörarläktaren på Göteborgs Tingsrätt, sal 2.

Bergs konditori på Marsstrand ägs av Deloitterevisorn Kristian Stensjös familj

Kristian Stensjö är mest känd från att Kristian Stensjös familj äger det anrika Caféet Bergs konditori på Marstrand. Kristian Stensjö har tidigare varit inriktad på att bli IT-revisor men har nu istället arbetat med åklagarens powerpointrapport som skall användas för att fälla moderbolaget FlyMe Europe AB:s styrelse.

Styrelseordföranden för moderbolaget FlyMe Europe AB, Björn Olegård och Kristian Stensjö var under Peter Gustafssons ledning arbetskamrater på Arthur Andersens kontor i Göteborg när Cognition utgjorde det största projektkontot under våren 2000. Efter ”IT/internet-kraschen” år 2000 fick Arthur Andersens projektkonto för arbetet med Cognitions IPO (börsintroduktion) om MSEK 15 skrivas ned som en förlustpost för Arthur Andersen på 15 miljoner kronor.

Peter Gustafsson var också inblandad med sina ”special- och partsbeställda” granskningsrapporter i Prosolviamålet där Peter Gustafssons rapporter skulle användas för att fälla Öhrlings PWC med Nils Brehmer, Lennart Bertheden och Magnus Götenfelt som sedan slutligen blev frikända för bokföringsbrott samt fria från en skadeståndsstämning på 1,4 miljarder kronor.

Citat (axplock) från Peter Gustafssons powerpointrapport som rubricerats ”Obeståndsutredning FlyMe Europe AB och FlyMe Sweden” daterad 30 juni 2010:

”Metod och material: Intervjuer med VD och ekonomipersonal i FME koncernen” ”Ledningen har en skyldighet att bedöma bolagets fortlevnad-likviditetsplanering” ”Fortsatt avsaknad av dokumenterade detaljerade analyser”

Peter Gustafsson hade inga problem med att skriva sådant trots att han inte under sitt rapportarbete vare sig träffat Flyme Europe:s VD eller styrelseledamöter. Peter Gustafsson bekräftade i sitt vittnesförhör att han inte ens försökt kontakta vare sig VD/koncernchef eller styrelseledamöter i moderbolaget FlyMe Europe AB.

Peter Gustafsson berättade också att Deloittes rapportslutsatser om Cognition helt och hållet lutade sig på analyser de fått från norska konkursförvaltaren Vidar Claudi-Nielsen.

Den norska konkursförvaltaren har tidigare under FlyMe-rättegången under sin vittnesed erkänt att han inte ens tittat på tillgångarna i Cognition för år 2006 som han ändå hade uttalat sig om i sin rapport.

Vidar Claudi-Nielsen försvarade svagheten i sin rapport om Cognition med att han inte fått tillräckligt bra arvode.

Admins kommentar: Det var endast huvudansvarige revisorn för PWC Nils Brehmer som personligen stod åtalad för bokföringsbrott i Prosolviamålet. Magnus Götenfelt som var operationellt ansvarig för Prosolviarevisionen stod aldrig själv personligen under åtal. Inte heller Lennart Bertheden från revisionsteamet stod personligen under åtal.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>