FlyMe Cup Match Nr 4 Handelsbanken satt i förhörsbåset på Göteborgs Tingsrätt

Handelsbanken i Gårda Göteborg ÖPPETTIDER

Idag förhördes Fredrik Skanselids personliga bankman Mats Berntsson från Handelsbanken som också var FlyMe:s bankkontakt på Gårdakontoret i Göteborg.

Mats Berntsson bekräftade att Handelsbanken under årens lopp finansierat Fredrik Skanselids enorma lyxvilla i Kullavik utanför Göteborg samt bilar m.m. och andra finansiella affärer som Fredrik Skanselid och hans far haft sedan år 2001.

Fredrik Skanselid hade länge hos banken talat om att han personligen ville köpa aktier i helikopterflygbolaget Norrlandsflyg och sluta som VD för flygbolaget FlyMe.

Skanselidfamiljens personliga bankman Mats Berntsson bekräftade att han hört Fredrik Skanselid tala om att han själv ville köpa aktier i helikopterflygbolaget Norrlandsflyg som Fredrik Skanselid sedan personligen förvärvade efter att FlyMe gått i konkurs.

Men Mats Berntsson förnekade bestämt att han kände till något om Handelsbanksfinansiering vid Skanselids förvärv av Norrlandsflyg efter FlyMe-konkursen, eftersom Mats Berntsson strax efter FlyMe:s konkurs slutade på Handelsbankens Gårdakontor i Göteborg och sedan dess istället arbetat på regionhuvudkontorets kreditavdelning.

Bankmannen Mats Berntsson berättade att man haft ett mycket stort förtroende för Fredrik Skanselid och att man i sina beslut riktade mot FlyMe tagit till sig av den negativa informationsgivning som Fredrik Skanselid lämnat till banken under ett hemligt möte den 10:e eller 12:e oktober 2006. (Fram till detta möte hade banken bara haft kontakter med bolagets CFO Jörgen Carlsson och Fredrik Skanselid. FlyMe hade aldrig några banklån). Såvitt Mats Berntsson kunde minnas hade Fredrik Skanselid redan vid ett möte den 12 september 2006 talat om för banken att han inte ville stanna kvar i FlyMe.

Det var efter det hemliga mötet den 10:e eller 12:e oktober 2006 som banken påbörjade sin plan att successivt lägga beslag på FlyMe:s kassa utan att direkt informera bolagets styrelse eller koncernchef om att flygbolaget FlyMe:s enda Accountable Manager (högsta förtroendemannen med störst makt i ett flygbolag), Fredrik Skanselid (Finn Thaulow övertog koncernchefsrollen den 31 augusti 2006) betett sig på detta sätt gentemot flygbolaget där han också var VD.

Bankens första åtgärd mot FlyMe var en direkt följd av detta möte med Fredrik Skanselid bekräftade Mats Berntsson.

Banken bekräftade att man var väl införstådd med att bolagets flygtillstånd och därmed bolagets existens är kopplade till en Accountable Manager som det oftast tar lång tid att byta ut i och med luftfartsstyrelsens komplicerade rutiner för godkännande av en ny Accountable Manager. Denna allvarliga fråga och uppkomna situation diskuterades överhuvudtaget inte med styrelse eller koncernchef efter Skanselids hemliga bankmöte.

Istället för att diskutera Skanselids agerande med styrelse eller koncernchef började banken istället planera hur man successivt skulle lägga beslag på FlyMe:s pengar. För att skapa ett förhandlingsläge började man med att plötsligt spärra bolagets alla pengar i november 2006.

"Banken förstod att FlyMe:s styrelse skulle se den tillfälliga bankkontospärren som en stridshandling"

Banken förstod att bolagets styrelse skulle uppfatta detta som en stridshandling bekräftade Mats Berntsson idag. Men det var inte Mats Berntsson som tog de hårda besluten mot FlyMe. Det gjorde kollegorna på regionhuvudkontoret sa Berntsson. De namn som nämndes från regionhuvudkontoret var Björn Torsteinsrud och Mats Littorin.

Mats Berntsson bekräftade också att man i och för sig rent formellt sagt upp kortinlösenavtal (internetförsäljning VISA/Mastercard) för upphörande den 28 februari 2007, men att både banken och bolagets styrelse tillsammans var införstådda med och komfortabla med att man skulle ha en smidig övergång till annan bank, även efter den 28 februari 2007. ”Vi var beredda att förlänga så länge att bolaget skulle ha tid att byta kortinlösen” fastställde bankmannen Mats Berntsson.

Men klockan 15.00 den 1 mars 2007 ändrade Handelsbanken plötsligt inställning

Men ca klockan 15.00 den 1 mars 2007 ändrade banken plötsligt inställning och spärrade alla bolagets likvida medel och meddelade FlyMe:s styrelse att om inte A-aktieägaren inbetalat sista delen av den pågående nyemissionen före klockan 11.00 påföljande dag den 2 mars 2006, så skulle likvidspärren som aktiverats kvarstå samt kortförsäljning på internet stoppas påföljande förmiddag klockan 11.00. Banken hade då tagit närmare MSEK 70 i s.k. bankkontopant.

Mats Berntsson sa idag också att FlyMe hade ökat sin försäljning så markant under hösten 2006 och början av 2007 att banken blivit rädda för de avtal banken hade med VISA/Mastercard, eftersom flygbiljetter säljs och betalas innan flygresorna ”produceras”.

Med anledning av luftfartsstyrelsens hårda regler för flygbolag avseende tillgång till likviditet, inlämnade bolaget egen konkursansökan på förmiddagen den 2:a mars 2007 och Handelsbanken använde sedan bolagets bankkontopant om MSEK 70 till att återbetala köpta flygbiljetter till FlyMe:s kunder.

Handelsbanken i Gårda Göteborg var FlyMes husbank

Handelsbankens bankman Mats Berntsson bekräftade avslutningsvis också att FlyMe alltid följt alla avtal och överenskommelser mellan banken och FlyMe under sin levnadstid och att banken aldrig fått in någon reklamation från kortkund som köpt biljett hos FlyMe.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>