FlyMe Cup Match Nr 4 Accountable Manager tillika VD för flygbolaget FlyMe, Fredrik Skanselid ställde för bolaget mycket hotfulla frågor inför Luftfartsstyrelsens huvudinspektör

Under förra veckans förhandlingar i Tingsrätten beskrevs befattningen Accountable Manager som den mäktigaste och viktigaste position man kan ha i ett mindre flygbolag.

Luftfartsstyrelsens tillstånd är direkt kopplade till en Accountable Manager som hos FlyMe var Fredrik Skanselid.

Accountable Manager är den starkaste förtroendeposition som kan uppbringas i ett mindre flygbolag. Förtroendet att å ena sidan uppfylla luftfartsstyrelsens omfattande och byråkratiska villkor och å andra sidan tillvarata sitt flygbolags intressen är ett förtroende som kräver sin man. Balansgången mellan bolagets intressen och Luftfartsstyrelsens intressen måste hela tiden balanseras på en vågskål.

Det är enligt Luftfartsstyrelsen avgörande för ett mindre flygbolags fortsatta liv att de personliga intressena hos en Accountable Manager inte sammanblandas i denna vågskål.

Koncernchef och styrelsen gav därför Fredrik Skanselid en riklig löneinkomst i syfte att hålla hans roll objektiv och utan påverkan av personliga och privata ekonomiska behov. Fredrik Skanselids inkomst låg därför 80% över alla andra i FlyMe inklusive koncernchef och styrelse.

Luftfartsstyrelsen har sett många exempel på flygbolagskrascher som börjat med att flygbolagets  Accountable Manager fått en obalanserad syn på sin egen tillvaro. En obalanserad syn i en sådan viktig position börjar ofta med att man inte känner sig tillräckligt uppskattad. Därför berikades Fredrik Skanselid ovanligt stort i sitt anställningskontrakt.

I sin andra roll som VD för dotterbolaget FlyMe Sweden AB var Fredrik Skanselid b la ansvarig för alla relationer till flygbolagets flygplansleasegivare. Detta innebar ett ansvar för att flygbolaget alltid skall ha tillräcklig flygplanskapacitet i förhållande till lagd marknadsplan och biljettförsäljning. Att inte ha flygplanskapacitet förberett när biljettförsäljning påbörjats kan i flygbranschen leda till mycket svåra anklagelser.

Under oktober 2006 hade Fredrik Skanselid pressat styrelsen och A-aktieägaren om att han själv ville bli ännu mer personligen berikad eftersom ”han var den som skapat värde för FlyMe:s aktieägare och ingen annan”. Inte heller hans tidigare arbetsgivare hade belönat honom rätt och han framförde tydligt att han var trött på detta.

Fredrik Skanselid var också ”jävligt trött” på de här ”förbannade” Astraues-flygplanen (2 st maskiner) som styrelsen i sina strategiska affärsförhandlingar om bolagsförvärv hade tillsett att tillföra FlyMe-flottan. Fredrik Skanselid hade ju då fått mycket att göra eftersom han var ansvarig för den byråkratiska ”importen” av Astraeus-maskinerna och Fredrik Skanselid gillade inte sådant pappersarbete. Fredrik Skanselid rapporterade ständigt att han inte fick respons från leverantörer och att marknaden inte gav så många tillfällen till nya leasekontrakt. Därför var styrelsen själv nödgad att anskaffa leasekontrakt för nya flygmaskiner. FlyMe expanderade stort och fördubblade varje år sin verksamhet.

Finn Thaulow svarade rätt och FlyMe slapp se giljotinen falla under det riggade mötet med Luftfartsstyrelsen

Under förra veckans förhandlingar i Tingsrätten framkom att Fredrik Skanselid plötsligt en dag överraskat den nya koncernchefen Finn Thaulow (som nyligen ersatt Fredrik Skanselids befattning som VD för moderbolaget FME) och styrelseordföranden för moderbolaget FME (FlyMe Europe AB) Björn Olegård genom att med överraskning rigga ett allvarligt möte med Luftfartsstyrelsens huvudinspektör. Mötet var ”riggat” på FlyMe:s kontor strax före julen år 2006 och Fredrik Skanselid framställde för bolaget mycket hotfulla och bolagslivsavgörande frågor. Ett felaktigt svar inför Luftfartsstyrelsens huvudinspektör kan med sådana frågor och framförda på sådant sätt av ett flygbolags Accountable Manager ge förödande konsekvenser för flygbolaget.

Fredrik Skanselid tog i detta möte på sig rollen ”Accountable Manager” (men var samtidigt VD för dotterflygbolaget FlyMe Sweden AB) och framförde som en åklagare hotfullt några frågor som i samma möte skulle kunnat innebära ett plötsligt slut för bolaget eftersom Luftfartsstyrelsens huvudinspektör lyssnade nogrannt.

Skanselid ställde frågor vars svar i ett sådant möte med luftfartsstyrelsens huvudinspektör kan leda till omedelbar ”groundning” (alla plan på marken och lång månadsutredning från Luftfartsstyrelsen innan omstart kan ske) och därefter oftast bolagsdöd för ett mindre flygbolag.

Skanselids fråga nr 1 (Flygplanskapacitet): Vi har ej tillräcklig flygplanskapacitet efter nyår och AWAS (huvudleverantören) vill inte leasa till oss längre.

Thaulow undrade om Skanselid själv varit i kontakt med AWAS om detta problem som Skanselid själv ansvarade för. Skanselid hänvisade till att han hade en skrift från AWAS med budskapet att de inte avsåg att förlänga flygplansleasingen.

Thaulow svarade då inför Luftfartsstyrelsen huvudinspektör att vi kommer lösa detta och exemplifierade med  andra bl a svenska flygkapacitetsleverantörer.

Skanselid sa anklagande att de nämnda leverantörerna inte kommer godkännas av Luftfartsstyrelsen varpå huvudinspektören själv gick in i samtalet och bekräftade motsatsen. Vi har inget problem med de nämnda leverantörerna sa huvudinspektören.

Skanselids fråga nr 2 (Ny Accountable Manager): Jag säger upp mig som Accountable Manager och jag undrar hur ni skall lösa det ? Det kan ju ta flera månader att få Luftfartsstyrelsen att godkänna en ny. Den vice Accountable Managern som Skanselid hade haft dittills ansågs inte uppfylla villkoren för denna roll.

Thaulow svarade inför huvudinspektören att vi får se om vi kan hitta någon från SAS-systemet. ”Nej för helvete” sa Skanselid, ”-vi skall inte ha in några SAS:are här i vårt lågprisflygbolag”. Luftfartsstyrelsen huvudinspektör lyfte på ögonbrynen och sa till Skanskelid att det skulle väl kunna ordna sig. Nej sa Skanselid, det ordnar sig inte. Deltagarna i mötet tittade förstummat på varandra.

Skanselids fråga Nr  3 (Ny Flygchef) Flygchefen här, (som satt med i mötet) säger också upp sig nu och jag undrar i min roll som Accountable Manager hur styrelsen skall ordna en ny flygchef inom föreskriven tid sa Fredrik Skanselid. Visst är det korrekt att du nu säger upp dig sa Skanselid till Flygchefen. Ja det är korrekt sa flygchefen, men jag vill fortsätta i bolaget som vanlig flygkapten.

Koncernchefen Thaulow namngav ett internt alternativ som Skanselid omedelbart förkastade. Då ingrep huvudinspektören i samtalet igen och sa till Skanselid att han mycket väl kände till den föreslagna personen och att Luftfartsstyrelsen säkert kommer godkänna honom. Luftfartstyrelsens huvudinspektör påminde Skanselid om att den nuvarande flygchefen när han tillsattes som flygchef, faktiskt inte hade mer dokumenterad erfarenhet än den som Finn Thaulow föreslog.

Efter mötet insåg Thaulow och Olegård att de snabbt själva måste ta kontakt med huvudleverantören  AWAS. Olegård började med att ta reda på kontaktuppgifter till AWAS nya koncernchef.

Väl i London för möte med AWAS höll koncernchefen Finn Thaulow och styrelseledamöterna Staffan Edh och Björn Olegård en ”säljpitch” inför sin viktiga och för bolagets framtid helt avgörande huvudleverantör.

Efter någon timmes möte säger AWAS koncernchef att han var förvånad över att FlyMe:s representanter så noggrannt verkade försöka sälja in sig hos honom som leverantör.

AWAS hade fått intrycket av att FlyMe inte ville förlänga leasing av flygplan hos AWAS och det var därför AWAS skriftligen indikerat att de avsåg att inte förlänga kontrakten.

AWAS nya koncernchef berättade att han i och för sig hört namnet Fredrik Skanselid men att det endast berodde på att sekreterarna på AWAS huvudkontor nämnt för honom att det fanns en kille i Göteborg som kallade ett av deras AWAS-flygplan för SATAN. FlyMe var en av AWAS småkunder.

AWAS koncernchef sa att AWAS  inte hört av från Fredrik Skanselid sedan våren 2006 och nu var det januari 2007.

Ett par veckor efter detta möte i London förnyade AWAS vid sitt nästkommande styrelsemöte hela flygplansflottan för FlyMe med långsiktiga leasekontrakt.

Den föreslagna interna efterträdaren till flygchefen tillsattes genom Thaulows försorg.

Som Thaulow föreslagit i det överraskande mötet med Skanslid och Luftfartsstyrelsen, tillsatte sedan Thaulow en nypensionerad Accountable Manager från SAS-systemet som tog över rollen som Accountable Manager för FlyMe i februari år 2007.

Fredrik Skanselid visste inför mötet med Luftfartsstyrelsen att han satte hela bolagets liv på spel genom att inte förbereda Thaulow och Olegård på de negativa infall Skanselid planerat och gjorde på mötet inför Luftfartsstyrelsens huvudinspektör.

En huvudinspektör som från ett flygbolags företrädare inte får, för Luftfartsstyrelsen tillfredsställande svar, stänger verksamheten i ett sådant flygbolag med omedelbar verkan.

Huvudinspektören var dock en erfaren person som såg att Fredrik Skanselids, för bolaget hotfulla frågor, skulle kunna lösas genom den nya koncernchefen Finn Thaulows försorg.

Huvudinspektörens bedömning visade sig vara korrekt. Finn Thaulow löste alla de svårartade frågor som Accountable Manager attackerat honom med under mötet med luftfartsstyrelsens huvudinspektör.

I början av februari 2007 hade Finn Thaulow satt upp ett helt nytt ledningsteam och hade rustat bolaget väl inför kvartal två år 2007.  Nu var det dags att visa svarta siffror. Fredrik Skanselid lämnade bolaget i mitten av februari år 2007 och Finn Thaulow hade med framgång sjösatt den nya varumärkesplattform som FlyMe Sweden AB med sitt nya varumärkeslicensbolag Me TradeMark AB skulle arbeta efter.

Finn - You Rock and You Rule

Det var nu för de flesta av bolagets anställda inte längre någon tvekan om vem som skulle styra FlyMe till framgång under år 2007. Finn Thaulow var nu den nya ledaren för FlyMe.

.

.

.

.

Men det smiddes andra planer

Vad alla inte visste om var att det samtidigt smiddes andra planer mot bolaget. Enligt uppgift gick planen ut på att ge Handelsbanken och andra viktiga intressenter en osann bild av FlyMe och dess moderbolag FME (f.d FlyMe Europe AB).

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>