FlyMe Cup Persongallerian runt bolagen Prosolvia – PWC – FlyMe

Persongallerian mellan bolagen Prosolvia – PWC – FlyMe

Inledning

Prosolvia var ett snabbt växande och framgångsrikt IT-företag i Göteborg som i december år 1998 fick ett plötsligt slut efter att media framfört påståenden om grova bokföringsbrott.

Drygt 10 år efter Prosolviakraschen, i oktober år 2010, har Öhrlings PWC med huvudansvarig revisor Nils Brehmer med ansvariga för revisionsteamet Magnus Götenfelt och Lennart Bertheden, friats från både grovt bokföringsbrott samt skadeståndsanspråk om drygt 1,5 miljarder kronor. Peter Gustafsson på Arthur Andersen (numera Deloitte) var den person som i sina ”revisionsrapporter” givit anklagarna mot Götenfelt mfl, bränsle att driva frågan om Öhrlings/PWC:s brott och skadeståndsansvar så länge.

Stefan Hallin var den entreprenör som skapade Prosolvias möjligheter till framgång och han var VD för Prosolvia Clarus.  Före det plötsiga slutet var Prosolvia i frontlinjen för utveckling av s.k. ”virtual reality” 3D- teknik som används inom industrin för att förhandstesta olika tekniska utvecklingsprojekt.

En kort tid innan Prosolviakraschen slutade Jörgen Carlsson (numera kallad Jörgen Karlsson) sin anställning som CFO (ekonomichef) för Prosolvia. En tid innan Prosolviakraschen sålde Stefan Hallin sina aktier (ca 10% för ca MSEK 50) i Prosolvia Clarus och Stefan Hallins förmögenhet skapades. Sedan dess har Stefan Hallin varit en etablerad riskkapitalist i Göteborg inblandad i t ex Frontyard m.m..

Klas Björnsson är storebror till Henrik Björnsson. Henrik Björnsson arbetade tidigare på Öhrlings PWC där storebrodern Klas Björnsson var avdelningschef för bl a FlyMe:s revisorer Magnus Götenfelt och Lennart Bertheden.

FlyMe:s auktoriserade revisorer var först Lennart Bertheden och under slutet efterträdd av Magnus Götenfelt.

FlyMe:s CFO (ekonomichef) var tills strax innan FlyMe kraschen Jörgen Carlsson (Jörgen Karlsson)

FlyMe:s redovisningschef under Jörgen Carlsson (Jörgen Karlsson) var Henrik Björnsson

I slutet av år 1999 verkade Christen Ager-Hanssen i London och förberedde ett stort börsnoteringsprojekt av Cognition Ventures Plc som genom en s.k. ”shareswap” skulle bli moderbolag till det Göteborgska investeringsföretaget på Södra Hamngatan, Cognition Ventures AB. En av världens största investmentbanker HSBC värderade Ager-Hanssens verksamhet vid denna tiden till ett spann mellan 10-20 miljarder kronor.

Ledningsgruppen i Cognition Ventures Plc år 2000 bestod förutom av Ager-Hanssen av Mr Martyn Macpherson, Sigurd Solheim och Kristoffer Källeskog.

Sigurd Solheim som själv tidigare varit fristående riskkapitalist i Oslo, kände den Göteborgska riskkapitalisten Stefan Hallin väl. Numera driver Macpherson, Solheim och Källeskog Eagle One Capital.

Berättelsen om Christen Ager-Hanssen och Stefan Hallin

Vid denna tiden, åren 1999 och 2000, umgicks Ager-Hanssen i London med internationella miljardärer som samlas just i London p.g.a. UK:s skatteförmånliga regler just för internationella miljardärer. Dessa ”utländska” miljardärer skattar endast för kapitalvinster som hämtas in till UK samtidigt som de enligt de flesta bilaterala skatteavtal med andra länder anses ha ”skattats” in i UK så att de inte heller behöver skatta kapitalvinster i sina hemländer. Ett system som UK byggt upp just för att attrahera internationellt kapital till London-UK.

Umgänget i dessa kretsar handlade mycket om vilken restaurang som för dagen ansågs vara den bästa.

Under en sådan gemytlig middag i Londons finare kvarter nämndes att en av middagsherrarna stod i begrepp att investera i ett ”litet” projekt i Göteborg. Då Ager-Hanssen tidigare hade verkat i Göteborg fick han vid efterätten frågan om han kände till den Göteborgska riskkapitalisten Stefan Hallin som organiserade en s.k. ”placement” till ett av sina portföljbolag i Göteborg. Slarvigt uttryckte då Ager-Hanssen att man borde vara försiktig i affärer med Stefan Hallin.

Detta lilla bordssamtal fick till följd att Stefan Hallin inte fick med sig sin Londoninvestor som han räknat med.

När Ager-Hanssen senare spenderade tid på sitt kontor i Göteborg lyckades herrarna Stefan Hallin och Ager-Hanssen under flera år undvika varandra trots att de hade sina Göteborgskontor bara 75 meter från varandra. Bägge herrarna sysslade ändå med uppstartande av nya affärsverksamheter och Stefan Hallin hade t ex samarbeten med Christen Ager-Hanssens tidigare vapendragare Sigurd Solheim. Ändå lyckades Christen Ager-Hanssen och Stefan Hallin undvika varandra under flera år.

Berättelsen om Ager-Hanssen och Håkon Korsgård (Haakon Korsgaard)

Håkon Korsgård investerade i Cognition den 31 mars 2000

Den sista mars år 2000 stod Ager-Hanssen vid sin topp. Den norska investorn och inkassokungen Håkon Korsgård (Haakon Korsgaard) hade denna dag köpt aktier i den ”nya ekonomins” investmentbolag med stjärnstatus i Londonmiljön, Cognition Ventures Plc för i storleksordningen MSEK 100.

Veckan efter Håkon Korsgårds aktieköp kom de första larmrapporterna från NASDAQ-börsen om att den nya ekonomins internetbolag tros ha värderats alldeles för högt på alla världens aktiebörser vilket fick till följd att enorma värdejusteringar snabbt gjordes på alla bolag som hade s.k. ”internetvärderingar” eller värderingar baserade på affärsmodeller inom den s.k. ”nya ekonomin”.

Håkon Korsgård betalade då inte aktielikviden från sitt investeringsbolag som den 31 mars 2000 köpt aktier av Ager-Hanssen utan lånade istället ut aktielikviden från sitt inkassobolag direkt till Ager-Hanssen så att Ager-Hanssen skulle ”lugna ned sig”.

Offshore bank accounts and offshore banking in the Isle of Man, Jersey and Gibraltar. Our offshore accounts in the Isle of Man, Jersey and Gibraltar can help you to manage, protect and grow your wealth. Whichever location you choose for your offshore banking, these accounts can provide: An economically stable country for your money The security of banking in a highly regulated financial market The convenience of international online and telephone banking Financial management and tax planning opportunities When you choose Barclays Wealth International, you'll have an account with an international bank that has an excellent reputation in providing offshore banking services for a variety of clients worldwide.

Ager-Hanssen var mer än vanligt stressad p.g.a att Korsgård faktiskt först betalat aktielikviden från sitt investeringsbolag, men snabbt fått sin Gibraltarbank Barclays Bank att dyka upp på Ager-Hanssens Londonkontor och framföra att det var en ”felutbetalning” från bankens egna medel. Barclays Bank dök upp på Cognition Ventures Plc med ett s.k. ”SWAT-team” och meddelade att pengarna omedelbart måste återbetalas såvida inte Ager-Hanssen ville sitta i häkte.

Då Cognition Ventures Plc med hjälp av den vid den tiden världsledande revisionsfirman Arthur Andersen och den vid den tiden världsledande advokatbyrån Linklaters arbetade hårt för att lansera den planerade börsintroduktionen på Londonbörsens ”Main List” var Barclay Banks hot en mycket stor ”issue”. I samband med detta hotet verkställdes ett första kvarstadsbeslut i Skandinavien mot huvudägaren Ager-Hanssen. Alla rådgivare ansåg att den internationellt utkablade medianyheten om kvarstad mot huvudägaren skulle kunna komma att skada börsintroduktionsprocessen svårt.

Pengarna som hade kommit in och som nu omedelbart måste åtebetalas hade vidarebefordrats till Cognition Ventures Plc:s investeringar och fanns därför inte kvar på bankkontot. HSBC sa vid denna tiden att ”pengar på kontot” inte har mer värde än själva pengabeloppet, men ökar börsintroduktionsvärdet 10-faldigt så snart de satts in i de investeringar som de beskrivit i sina börsintroduktionsprospekt.

Det var då Håkon Korsgård erbjöd Ager-Hanssen att för tillfället låna samma summa från Korsgårds norska inkassobolag som Korsgård för närvarande inte kunde betala från sitt Gibraltarregistrerade investeringsföretag. Likviditetsmässigt kunde ju då Ager-Hanssen återbetala Barclays Bank:s ”felutbetalning” och hade då en skuld till Korsgårds norska inkassobolag men hade också motsvarande fordran mot Korsgårds Gibraltarregistrerade investeringsföretag Lloyds Scandinavia Ltd.

Förhållandet mellan den uppkomna skulden respektive motfordran var sålunda inte gentemot samma juridiska personer.

Under sommaren år 2000 ställdes den stora börsintroduktionen in för Cognition Ventures Plc i London och Arthur Andersens medarbetare Björn Olegård rekryterades i juni år 2000 med syftet att med hjälp av honom försöka rädda upp verksamheten så bra som möjligt i förhållande till att börsintroduktionen nu ställts in. Ager-Hanssens målsättning var att det Göteborgska huvudbolaget Cognition Ventures AB under inga omständigheter skulle falla. Cognition Ventures AB föll heller inte före år 2007.

Strax efter nyåret år 2000/2001 dyker kronokommissarie Thomas Feuk upp med ett 8-mannateam upp på det svenska Cognitionkontoret på Södra Hamngatan i Göteborg. Christen var som vanligt vid denna tiden i London och kronofogdeteamet togs emot av Cognitions bolagsjurist Olle Hulphers och Cognitions dåvarande ekonomichef Björn Olegård.

Kronokommissarien visade upp ett dokument från Håkon Korsgårds Gibraltarbolag Lloyds Scandianvia Ltd som p.g.a en tredskodom (när den ena parten ej medverkat i domstolsförhandlingen) i London hade fått rätt att kvarstadsbeslå alla Ager-Hanssen tillgångar i Sverige.

Björn Olegård frågade om inte Kronokommissarien tyckte att det var lite konstigt att ett skatteparadisbolag fått en sådan rätt att använda svenska kronofogdar på ett sådant här sätt. –”Jo det är konstigt sa fogden Thomas Feuk, men jag gör bara mitt jobb och Gibraltarbolaget tycks ha betalat in en deposition om någon miljon kronor för eventuell skada eller misstag i detta beslut”.

Det var alltså i sin formella ordning och Kronofogden beslagtog därefter Ager-Hanssens alla tillgångar i Sverige uppgående till ca MSEK 100.

Något år senare beslöt skattemyndigheten i Sverige att Christen Ager-Hanssen inte hade bott i London under den tiden som han faktiskt tidigare hade bott i London. Skälet var bl a att Ager-Hanssen ”glömt” att fullborda sin skilsmässa med tidigare hustrun i Göteborg. Därför skulle Sverige kapitalbeskatta Ager-Hanssen för de transaktioner som de fått tipsat om att Ager-Hanssen gjorde när han bott i London.

På grund av tidigare kvarstad hade Ager-Hanssen inga tillgångar i Sverige när skattebeslutet kom så konkursbeslutet mot Ager-Hanssen blev snabbt expedierat.

Efter dessa händelser startade Ager-Hanssen en privat förundersökning mot sin nya ärkefiende Håkon Korsgård. I samband med att Ager-Hanssen överlämnade sin privata förundersökning mot Håkon Korsgård till norska Ökokrim (”Ekobrottsmyndigheten”) uppmärksammades konflikten mellan herrarna Korsgård och Ager-Hanssen stort i norsk media.

Ager-Hanssens privata förundersökning mot Håkon Korsgård (Haakon Korsgaard) togs av norska Ökokrim som sin egen förundersökning och polisundersökningarna förvandlade de närmaste åren för Håkon Korsgård, hans verksamheter och hans medarbetare till ett liv fyllt av förhör, beslag, husrannsakningar, skilsmässor, förnedring och svek.

Korsgård uttalade b la i media att Ager-Hanssen lärt honom att hata.

Korsgård och Ager-Hanssen utnyttjade båda också media systematiskt under årens lopp för att skada varandra så mycket och så svårt som möjligt. Bägge hade kunskaper om hur man gör det.

Efter b la Ager-Hanssens vittnesmål hos norsk polis och i norsk tingsrätt om kvarstadsbeslut på falska grunder m.m. beslutade norsk domstol om fängelsestraff för Håkon Korsgård.

När nu Ager-Hanssen efter långa förundersökningar från svenska ekobrottsmyndigheten också blivit åtalad efter FlyMe-kraschen har dessa herrar osannolikt nog blivit vänner och arbetar nu tillsammans i ett Joint Venture. Herrarna Ager-Hanssen och Korsgård torde ha kommit fram till att de nu är ”kvitt”.

Håkon Korsgård är fortfarande en av Norges mest förmögna personer i miljardklassen och herrarna Christen Ager-Hanssen och Håkon Korsgård (Haakon Korsgaard) har nu tillsammans startat ett Joint Venture (Se Tribeca Capital Ltd:s aktiviteter i Norge under januari 2011) som syftar till att slå tillbaka mot alla dem som de anser har utnyttjat de båda herrarnas prekära situationer som de båda före detta fienderna skapat för varandra de senaste åren.

De har uppenbarligen förlåtit varandra och kommit fram till att de bägges omfattande åtgärder mot varandra har varit lika tuffa och därmed ömsesidigt förlåtna.

Håkon Korsgård är en framstående expert i att använda rättssystemet i olika länder. På den skandinaviska marknaden och i Storbritannien introducerade Korsgård tekniken av att bankerna säljer sina avskrivna kreditkortsfordringar till externa aktörer som Håkon Korsgård. Tekniken har uppkommit i USA där bankerna inte vill eller anse sig ha vinst i att driva in alla obetalda kreditkortsfordringar mot privatpersoner. I samband med bokslut så skriver bankerna först av sådana konsumentfordringar  som de inte avser att själva driva in ”hela vägen”. I samband med avskrivning av sådan fordran tas förlusten i bankens resultaträkning och värdet av bruttofordran i balansräkningen blir noll kronor.

Nästkommande år kan en bank ha t ex 1 miljard i avskrivna konsumentfordringar som då i bankens balansräkning är värderad till noll kronor. Håkon Korsgård introducerade i UK, Norge och Sverige förslaget att banken lånar MSEK 200 till Korsgård så att han kan förvärva den avskrivna kreditstocken med juridiskt fordringsvärde om 1 miljard kronor (MSEK 1000). Då får banken det året som denna transaktion görs en direkt vinst i resultaträkningen om MSEK 200 genom att låna ut MSEK 200 till den som köpt bruttofordran om MSEK 1000.

Korsgårds internationellt spridda inkassobolag Olympia driver sedan in fordringarna genom ett välutvecklat nät av välrenommerade advokatbyråer och andra konsulter som förhandlar med 100 000-tals gäldenärer om återbetalning av sina gamla skulder. Korsgård som då haft en bättre och effektivare internationell indrivningsapparat än bankerna själva, har sedan kunnat indriva fordringar i storleksordningen MSEK 300 av den förvärvade bruttofordran om 1 miljard (MSEK 1000). Då han genom banklån från säljande bank, anskaffat bruttofordran för endast MSEK 200 görs en vinst på MSEK 100 på varje sådant portföljfordringsköp.

I sina fleråriga internationella och hårda tvister mot varandra har både Korsgård och Ager-Hanssen utvecklat en synnerligen stor  kunskap i s.k. ”international litigation”.

En kunskap som de enligt egna utsagor i norsk media under år 2011 tänker använda i sitt nya paradoxalt uppkomna Joint Venture.

Berättelsen om Ager-Hanssens tidigare ledningsgrupp för Cognition Ventures Plc, Stefan Hallin och Håkon Korsgård (Haakon Korsgaard)

Sigurd Solheim, Martyn Mcpherson och Kristoffer Källeskog var centrala personer i det börsintroduktionsprojekt som förbereddes för Cognition Ventures Plc i London under våren år 2000. När börsintroduktionsprojektet ställdes in sommaren år 2000 blev bitterheten stor när herrarna inte blev multimiljonärer som beräknat i börsintroduktionen. Alla förberedda skatteparadisbolag blev helt plötsligt bara en kostnad för administration och värdet av tillgångarna i dessa blev mycket små i förhållande till förväntade värden i den planerade börsintroduktionen som nu ställts in.

Detta var i en tid då Korsgård smidde planer mot Ager-Hassen vilket fick till följd att Kristoffer Källeskog, Martyn Macpherson och Sigurd Solheim fick låna pengar av Korsgård för att sluta arbeta med Cognition Ventures Plc och istället bli egna ”fristående” riskkapitalister genom ett Gibraltarregistrerat bolag med namnet Eagle One Capital LPP. (EOC PARTNERS LLP). Bolaget bedriver fortfarande idag verksamhet i Stockholm på Norra Kungstorget, Kungsgatan 30, 12tr. 11 35 Stockholm.

Sigurd Solheim kände riskkapitalisten Stefan Hallin i Göteborg väl.

Berättelsen om Stefan Hallin och FlyMe

Den 1-2 mars 2007 konstaterade styrelsen för flygbolaget FlyMe att Handelsbanken beslagtagit alla MSEK 66 av FlyMe:s likvida medel trots att Handelsbanken endast hade en s.k. ”kortinlösenrisk” om mellan MSEK 10 och MSEK 20 och trots att FlyMe inte hade några banklån och trots att FlyMe inte hade några förfallna skulder i övrigt och trots att verksamheten inom kort såg ut att nå den viktiga brytpunkten när investeringar (kostnader) och satsningar efter en tid i marknaden ger vinstresultat .

Två veckor innan detta ödesdigra dygn för Göteborgssatsningen med ett effektivt lågprisflyg , talar riskkapitalisten Stefan Hallin runt i Göteborg om att det satts upp en mycket stor aktion mot FlyMe kombinerat med en stor och omfattande polisinsats.

Styrelsen för FlyMe fick under februari 2007 kännedom om detta rykte men kunde inte annat än tro att detta var ett illasinnat och falskt rykte som man inte kunde ta på allvar.

Efter lunch den 1:a mars 2007 ställde Handelsbanken sitt ödesdigra och omöjliga ultimatum. Ett ultimatum som ledde till att hela flygoperationen ”groundades” klockan 00.00 natten mellan den 1:a och 2:a mars 2007.

Natten mellan 1-2 mars beslöt FlyMe:s styrelse om egen konkursansökan.

Den 2 mars 2007 omringades flygbolaget FlyMe:s (FlyMe Sweden AB) styrelseordförandes privathem i Skåne av ett 10-tal poliser som möttes av en ensam hustru som just skulle gå ut och rasta hundarna.

Samtidigt den 2 mars 2007 rusade ett stort team av poliser in i moderbolagets (FME/FlyMe Europe AB) styrelseordförandes radhus i Partille där de möttes av en ensam hustru med nybrutet ben efter hemkomsten från familjens sportlovsvecka.

Under dagen rusade polisteamen runt i FlyMe:s lokaler och beslagtog alla datorer och innehåll i styrelseledamöternas portföljer.

Mediadreven kördes upp till en överväxel med tidningsrubriker som ”Rök ut dom” (Svenska Dagbladets nättidning E24). E24 fortsatte med att sätta upp ”tomma” foton på den person de skulle hänga ut dagen efter. Den ena personen efter den andra i styrelsen och bland ägare hängdes på detta sätt ut som skurkar som skulle gås igenom nästföljande dag vilket också gjordes. En person i taget med spänd väntan om vilken person som skulle bli ”nästa man till avrakning”. Ett alldeles omåttligt antal tidningsartiklar och inslag i Västnytt om den ena fantastiska historien efter den andra publicerades på mycket kort tid. Branschkunniga inom media vet att en sådan omfattande mediaproduktion inom den aktuella tiden och från så många olika journalister inte praktiskt kan genomföras utan att detta har förberetts noga.

Öhrling /PWC:s revisor Magnus Götenfelt hade då ännu inte fått starka påtryckningar från PWC:s högkvarter i Stockholm om att han måste avskilja sig från problemhärden genom att avgå. I dagarna tre före ”avhoppet” som blev en fredagkväll,  övertygade Öhrlings /PWC:s partnerskap och mediakonsulter i Stockholm, Magnus Götenfelt om att Magnus Götenfelt under alla omständigheter nu som huvudansvarig revisor för FlyMe måste avgå från sitt revisionsuppdrag så snabbt som möjligt innan det blev för sent. Alla mediakonsulter vet att man i en krishärd skall ”avskilja” sig så snabbt som möjligt och samtidigt visa på ”åtgärd” i samband med att avskiljandet från krishärden sker.

Historien förtäljer ännu inte hur den Göteborgska riskkapitalisten Stefan Hallin kunde veta vad som skulle komma att hända den 1-2 mars 2007, redan under mitten av februari år 2007.

.

Stefan Hallin visste att det förberetts ”en mycket stor aktion mot FlyMe kombinerat med en stor och omfattande polisinsats”. Hur visste den Göteborgske riskkapitalisten Stefan Hallin detta innan ens Handelsbanken faktiskt fattat sitt ödesdigra beslut om ultimatum den 1 mars 2007.

Enligt företrädare för FME (f.d FlyMe Europe AB) kommer detta så småningom att utredas då man länge misstänkt att någon eller några personer på ett otillbörligt sätt valt att fara med osanna påståenden till Handelsbanken i syfte att förmå banken att på felaktiga grunder besluta om sitt ödesdigra ultimatum som sedan tvingade fram den plötsliga egna konkursansökan för dotterbolaget FlyMe Sweden AB, tidigt på morgonen den 2:a mars 2007.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>