Match nr 4 Åklagare Lithner vill inte lämna ut bokföring och läser istället upp rapport från Peter Gustafsson

Prosolviadomen

Peter Gustafsson, tidigare kontorschef på Arthur Andersen och numera revisor på Deloitte

Åklagare Lars Lithner läste idag under en hel timma upp en rapport som uppgavs vara författad av Peter Gustafsson som numera arbetar på revisionsbyrån Deloitte. Peter Gustafsson har med sina rapporter tidigare också figurerat i det omfattande Prosolviamålet (bokföringsbrott) där konkurrenten Öhrlings PWC med Auktoriserade revisorerna Magnus Götenfelt, Lennart Bertheden mfl från Örlings revisionsteam slutligen frikändes med en tung försvarsbudget för motparten att betala. Strax innan det Göteborgska IT-företaget Prosolvias plötsliga konkurs avgick Jörgen Carlsson (som numera kallar sig Jörgen Karlsson) som ekonomichef hos Prosolvia. På samma sätt avgick också  Jörgen Carlsson (Jörgen Karlsson) som ekonomichef hos det Göteborgska flygbolaget FlyMe strax före den plötsliga konkursen den 2 mars 2007. Numera arbetar Jörgen Carlsson (Jörgen Karlsson) som ekonomichef på FlyMe:s tidigare konkurrent Göteborgska City Airline där han fått aktier av den tidigare ägaren Magnusson. Magnus Götenfelt avgick som revisor för FlyMe först efter dotterbolaget FlyMe Sweden AB:s konkurs. Öhrlings PWC är revisorer för Förvaltnings AB Pengeskär som Jörgen Carlsson (Jörgen Karlsson) använt som ”verktyg” när han efter FlyMe- avhoppet fått sitt ägarskap i konkurrenten City Airline. Även Accountable Manager tillika VD för flygbolaget FlyMe Fredrik Skanselid fick efter FlyMe kraschat en Styrelseplats i City Airlines. Dessa herrar känner varandra väl från denna typ av sammanhang.

Trots att Peter Gustafssons rapport utgjorde tung bevisning mot styrelsen och aktieägare i den nu pågående FlyMe- rättegången, kunde ingen undertecknad rapport visas upp idag i Göteborgs Tingsrätt. Åklagaren kunde inte heller bekräfta att den tunga rapporten är undertecknad alls.

Peter Gustafsson var tidigare kontorschef på amerikanska Arthur Andersen i Göteborg under åren 1997-2000. Peter Gustafsson stod under år 2000 på tur för ett internationellt partnerskap i konsult- och revisionsfirman Arthur Andersen, vilket på den tiden för Peter Gustafsson skulle ha inneburit en årslön om ca MSEK 5 per år. Göteborgskontoret var inom Arthur Andersen hjältar på denna tiden eftersom man var rådgivare till det i London stora börsnoteringsprojektet Cognition Ventures Plc. Cognition med Christen Ager-Hanssen hade på den tiden stjärnstatus som investmentbolag (Venture Development Company) inom den s.k. ”Nya Ekonomin”/internet. Arthur Andersens Londonkontor och Göteborgskontor hade under våren 2000 arbetat upp ett projektkonto om MSEK 15 när de hjälpte Cognition Ventures Plc att förbereda sin börsintroduktion i London. Peter Gustafsson blev aldrig internationell partner i Arthur Andersen. ”Den nya ekonomin” och projektkontot Cognition sprack under sommaren 2000 och fick hos Arthur Andersen skrivas ned som en projektförlust på 15 miljoner kronor. Numera arbetar Peter Gustafsson som revisor hos revisionsfirman Deloitte i Göteborg.

Åklagaren kunde inte visa upp en av Peter Gustafsson underskriven rapport trots den omfattande tid åklagaren haft att ta fram detta och trots att han under åtal mot styrelsen för FlyMe lagt så stor vikt vid denna rapport om FlyMe Sweden AB:s ekonomiska tillstånd år 2006 och år 2007. Åklagaren bekräftade idag inför Göteborgs Tingsrätt att han trots sina spekulationer om tillståndet i FlyMe Sweden AB under åren 2005-2007, inte vill låta försvaret på de anklagades bänk få ta del av bokföringen med huvudbok och dagböcker så att de kan bemöta åklagare Lithners anklagelser. Även advokatfirman Lindahls representant från match Nr 2 (som avgörs 28 januari 2011 den 4 februari klockan 14) bekräftade att försvararna i FlyMe-målet inte får tillgång till bokföringens huvudbok och dagbok som numera finns hos och förvaltas av Lindahl advokatbyrå. Advokaterna från Lindahl (FlyMe Sweden AB:s konkursförvaltare) som satt på åhörarläktaren kom in i rättssalen och erbjöd försvaret att låta försvaret titta i pappren utan att samtidigt få se sammanställning i den datakörda huvudboken och dagboken. Bokföring inkluderar naturligen även datakörningen av denna med huvudbok och dagbok, vilket innebär att någon möjlighet för försvaret att se på bokföringen inte har givits trots att Peter Gustafssons rapport framförallt beskriver sifferutveckling i bolaget FlyMe Sweden AB och trots att åklagaren använder Peter Gustafssons rapport som tung bevisning i sitt åtal för att bevisa att FlyMe Sweden AB:s ekonomiska tillstånd under 2006 var sådan att egen konkursansökan borde inlämnats redan under 2006 och inte den 2:a mars 2007.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.