FlyMe Cup: Match nr 4: Åtalet mot FlyMe:s ledning ogillades på alla punkter

Göteborgs Tingsrätt meddelade idag klockan 14 att åtalet mot FlyMe:s ledning ogillas på alla punkter

Göteborgs tingsrätt har idag meddelat dom i det s.k. FlyMe-målet där företrädare för ett Göteborgsbaserat lågprisflygbolag (styrelseordföranden, verkställande direktören, en styrelseledamot och en finansiär) åtalats för affärer i anslutning till att ett bolag i FlyMe koncernen gick i konkurs våren 2007. Tingsrätten har ogillat samtliga åtalspunkter.

Admins kommentar: Läs sammanfattning på hemsidan för Göteborgs Tingsrätt

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Förundersökning mot Advokat Lars Jonson lagd på is

Advokat Lars Jonson kan för stunden andas ut

Göteborgs citypolis har förhört bl a åklagare Lars Lithner, journalisten Kenny Genborg och Civilekonom Björn Olegård om sina iakttagelser utanför rättsal 2, i Göteborgs Tingsrätt då Advokat Lars Jonson tilltalat tjänstgörande fotograf Hans Wessberg.

Fotograf Hans Wessberg kände sig hotad att inte utföra sitt jobb att fotografera utanför rättsalen under den då pågående FlyMe-rättegången. Fram till denna händelse var fotograf Hans Wessberg en flitig besökare av den då pågående FlyMe-rättegången. Efter denna händelse försäkrade sig Hans Wessberg om att Advokat Lars Jonson från Lindahl Advokatbyrå i Göteborg inte närvarade när fotograf Hans Wessberg utförde nya fotojobb under FlyMe-rättegången.

Göteborgs citypolis har idag meddelat att brottet ofredande inte är ett lätt brott att bevisa och lämnar tillsvidare därför inte sin utredning till åklagare för vidare behandling.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Match nr 4 avgörs den 20:e juni 2011 klockan 14.00

Domslut i FlyMe Cups Match nr 4 meddelas den 20 juni 2011

Idag den 12 maj 2011, har Göteborgs Tingsrätt meddelat att man avser att meddela domslut i FlyMe-rättegången den 20 juni 2011 klockan 14.00

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlymeCup: Den av polis misstänkta advokaten Lars Jonson på Lindahl advokatbyrå i Göteborg utreds nu också av Advokatsamfundets disciplinnämnd

Den 16 mars 2011 inledde Göteborgspolisen en förundersökning om Advokat Lars Jonsons beteende utanför rättssalen under den då pågående FlyMe-rättegången i Göteborgs Tingsrätt.

Polisen misstänker Advokat Lars Jonson för ofredande mot tjänstgörande fotograf.

Utredning pågår nu också hos Advokatsamfundets disciplinnämnd

Handläggare Emelia Ekberg Lindström från Advokatsamfundets disciplinnämnd har nu bekräftat att saken om anmärkningar riktade mot Advokat Lars Jonson nu också kommer att handläggas av Advokatsamfundets disciplinnämnd som ett disciplinärende med diarienummer D-2011/0692.

I det fall Svenska Advokatsamfundets disciplinnämnd finner att advokaten har agerat i strid mot god advokatsed tilldelar disciplinnämnden en disciplinär påföljd som kan vara erinran, varning i kombination med straffavgift eller uteslutning från advokatsamfundet.

Admins kommentar: Läs fler inlägg om Advokat Lars Jonson nedan. Sök även inlägg om ”Lindahl” i sökrutan överst till höger på FlyMeCup.

Förundersökning mot Advokat Lars Jonson inledd idag

Polisanmälda Advokat Lars Jonson på Lindahl advokatbyrå svarar idag med hotbrev till styrelsen

Konkursförvaltaren använde statliga miljonförskott till eget arbete med en hemlig Sultan i Singapore som försvann

John Porter har sålt 50% av sitt krav mot Svenska Handelsbanken

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMeCup: 6 AP-fondens mediahanteringskonsulter riktade bort mediafokuset om 6 AP-VD:ns kärleksrelation med VD:n för portföljbolaget Xeratech. Istället fokuserade media, efter 6 AP-fondens pressrelease, på 6 AP-fondens brottsanklagelser mot Xeratech:s grundare Stefan Nilsson.

Efter tidningsskriverier om att 6 AP-fondens VD Erling Gustafsson hade en kärleksrelation till ett portföljbolags VD skickade 6 AP-fondens pressavdelning den 15 december 2009 ut en pressrelease med hårda brottsanklagelser mot portföljbolaget Xeratech:s grundare Stefan Nilsson.  Efter påföljande utredning från ekobrottsmyndigheten och ett liv som misstänkt har nu Stefan Nilsson helt friats från de misstankar som skapades av 6 AP-fondens pressrelease med påföljande mediadrev.

Rubriken i 6 AP-fondens pressmeddelande löd: Sjätte AP-fondens bolag Xeratech utsatt för plundring av grundare

Mediadrevet mot Xeratech sattes igång med påföljande långa brottsutredningar och bolagsdöd som resultat.

På detta viset lyckades 6 AP-fondens VD på ett effektivt sätt rikta om medialjuset från sin egen kärleksrelation med Xeratechs VD Åsa Rödén till en helt annan och påhittad nyhet.

Efter 6 AP-fondens igångsatta mediadrev mot Xeratechs grundare Stefan Nilsson sattes Stefan Nilsson i ”arbetskarantän” under ekobrottsmyndighetens utredning.

Stefan Nilsson är idag helt frikänd och säger att han förstod att Xeratech skulle dö och gå i konkurs när mediadrevet sattes igång.

Stefan Nilsson frikändes från brottsanklagelserna i oktober 2010. Inom en månad, den 22 november 2010 byttes 6 AP-fondens VD Erling Gustafsson ut mot Marianne Dicander Alexandersson.

Vid frikännandet nämnde tidningen Dagens Nyheter i några få rader att grundarna till Xeratech frikänts jämfört med de spaltmeter som Dagens Nyheter skrivit under den tid Stefan Nilsson anklagades.

Xeratech var ett bolag som sålde IT-produkter, skrivare m.m. och är ett exempel bland flera bolag (se exempelvis historien om det Göteborgska IT-bolaget Prosolvia) i Göteborg som inte klarade av att överleva konsekvenserna av ett hårt mediadrev med påföljande och påhittade brottsanklagelser.

Admins kommentar: Läs mer om denna historia i nypublicerat inlägg på second-opinion.se

Admins kommentar: Den omdebatterade IT-entreprenören Christen Ager-Hanssen har informerat FlyMeCup om att 6 AP-fondens förra VD Erling Gustafsson på samma sätt som i fallet Xeratech, manipulerat media under hans tid som partner med 6 AP-fonden i det Göteborgska IT-företaget Netsys.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Mediamakten bör kunna granskas och skyddas genom ett effektivt fungerande sanktionssystem vid grova övertramp

Bloggen second-opinion har nu en genomgång om mediaetik.

Björn Olegård

Läs Björn Olegårds inlägg om hur den i Tryckfrihetsförordningen grundlagsskyddade mediamakten skall kunna granskas och skyddas genom ett effektivare sanktionssystem vid grova övertramp.

Admins kommentar: I sökrutan högst upp till höger på FlyMeCup:s startsida kan du söka fram fler inlägg om ”media” och ”mediahantering”

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup Match nr 4: Hårt pressad chef för ekobrottsmyndigheten ville stoppa nedläggningsbeslut med hjälp av mediahanteringsbyrå.

Generaldirektören Gudrun Antemar tar strid för ekobrottsmyndighetens fortsatta existens under våren 2007

Antemar som var chef för ekobrottsmyndigheten under våren 2007 pressades hårt under riksdagens utfrågningar , skrev svenska dagbladets nättidning E24 den 16 maj 2007.

”Ekobrottsmyndigheten tänker ta strid för sin existens” skriver Peter Carlberg.

Under januari 2007 var det i princip klart att ekobrottsmyndigheten skulle läggas ned skriver E24 den 2 februari 2007.

Expressen skrev att Gudrun Antemar redan i december år 2006 förvarnades om att ekobrottsmyndigheten skulle läggas ned.

Ekobrottsmyndighetens dåvarande chef Gudrun Antemar anlitade då snabbt en väletablerad mediahanteringsbyrå till hjälp att mediaprofilera ekobrottsmyndigheten inför hotet av riksdagsbeslut om nedläggning av hela ekobrottsmyndigheten.

Snabbt ordnades mediauppmärksamhet under våren 2007 om flertalet nya ekomål i Sveriges näringsliv såsom Insider-målet, Flyme-målet m.fl.

Media informerades om att ekobrottsmyndighetens arbetsbelastning för de ca 400 anställda på myndigheten ”ökat med 30-40% senaste tiden”.

Metoden var kortsiktigt effektiv och nedläggningshotet mot ekobrottsmyndigheten undanröjdes effektivt. Den 20 juni 2007 kom nyheten att regeringen beslutat att inte lägga ned ekobrottsmyndigheten som planerat och att man nu istället för planerad nedläggning beslutat att ge ytterligare resurser till myndigheten med ca 400 anställda.

Genom olika medias berättelser tycktes Sveriges näringsliv under våren 2007 plötsligt vara fullt av ekobrottslingar och riksdagen lade ej heller ned myndigheten som planerat.

Generaldirektören Gudrun Antemars mediastrategi fick ett kortsiktigt önskat resultat.

Den förra regeringens Thomas Bodström var en för den fortsatta existensen av ekobrottsmyndighetens största förespråkare.

De utredare som föreslagit nedläggning av ekobrottsmyndigheten ansåg att ekomål borde hanteras inom det ordinarie rättsväsendet där man istället skulle kunna förstärka särskilda enheter med den kompetens som krävs för att hantera såväl blandade mål som rena ekomål.

Admins kommentar: Läs mer om ”mediahantering” genom att söka i sökrutan högst upp till höger på startsidan för flymecup.se

Sedan 1 juni 2010 är Eva Håkansson Fröjelin ny generaldirektör för ekobrottsmyndigheten.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup Match nr 4: Försvarsadvokat Per E Samuelsson citerade under slutpläderingen den norska författaren Henrik Ibsen

Henrik Ibsen originalskrift (Källa: Wikipedia)

Under FlyMe-rättegångens slutpläderingar citerade försvarsadvokat Per E Samuelsson den norska författaren Henrik Ibsen för att sammanfatta vad som framkommit under FlyMe-rättegången som i Göteborgs Tingsrätt hållit på sedan den 18:e januari 2011.

”Den kompakta majoritetens diktatur fick alla vargar att yla med flocken”, berättade försvarsadvokat Per E Samuelsson.

Försvarsadvokat Per E Samuelsson berättade om hur det påvisats under FlyMe-rättegången att opinionen vänts mot FlyMe efter felaktiga uppgifter från bl a bolagets företrädare Fredrik Skanselid. Sedan fortsatte det med att flygbolaget FlyMe Sweden AB:s företrädare (VD och Accountable Manager) Fredrik Skanselid arbetat mot bolagets intressen i sina kontakter med Handelsbanken som sedan ledde till Handelsbankens ödesdigra beslut mot FlyMe.

Med citatet från den norska författaren Henrik Ibsen illustrerade försvarsadvokat Per E Samuelsson hur etablissemanget i form av media, revisorer, banken, åklagare med flera omedvetet kan välja att se en verklighet som inte var verkligheten och sedan stå fast vid denna felaktiga verklighet trots att man kunnat ta reda på den sanna verkligheten.

Hela etablissemanget samlade sig i en av media snabbt serverad ”verklighet”. Ryktet blev en etablerad ”sanning” och ingen såg längre den objektiva verkligheten.

Vi har under FlyMe-rättegången visat verkligheten. Den kompakta majoritetens diktatur har inte rätt, avslutade Per E Samuelsson sin slutplädering.

Admins kommentar: Hitta fler inlägg om ”Handelsbanken”, ”Accountable Manager”, ”Fredrik Skanselid”, ”Revisor”, ”Media” och ”Konkursförvaltare” genom att använda sökrutan högst upp till höger på FlyMe Cups startsida.

Admins kommentar: Man kan köpa Försvarsadvokat Per E Samuelssons bok ”Att förhöra ett vittne” på Adlibris.com

Även En folkefiende av Henrik Ibsen kan beställas på Adlibris.com

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup Match nr 4 Konkursförvaltningen på Lindahl advokatbyrå manipulerade bevisdokument

Konkursförvaltningen Lindahl Advokatbyrå har förfalskat bevisdokument och bevisning som sedan använts av åklagaren mot FlyMe Europe AB:s VD och styrelse under FlyMe-rättegången

Under förra veckan avslöjades under FlyMe-rättegången i Göteborgs Tingsrätt att konkursförvaltningen på Lindahl Advokatbyrå manipulerat bevisdokument och bevisning som åklagaren sedan använt i brottsmålet mot VD och styrelse för moderbolaget FlyMe Europe AB.

En av de 3 åtalspunkter som behandlats är åklagarens påstående om en fordran om MSEK 59 som dotterbolaget FlyMe Sweden AB påstås ha haft mot moderbolaget FlyMe Europe AB på konkursdagen den 2 mars 2007.

Åklagaren har i sitt åtal påstått att en koncernintern transaktion före dotterbolagets konkurs haft som syfte att kvitta bort den påstådda MSEK 59- fordran som åklagaren påstått att dotterbolaget FlyMe Sweden AB haft mot moderbolaget FlyMe Europe AB.

Åklagaren Lars Lithner har inte vid något tillfälle under FlyMe-rättegången visat upp dokumentation om detta fordringsbelopp som av konkursförvaltningen uppgetts vara MSEK 59.

Åklagaren har under FlyMe-rättegången endast hänvisat till att konkursförvaltaren uppgivit detta fordringsbelopp MSEK 59.

Under rättegångens sista dagar har försvarssidan fört i tydligt bevis att konkursförvaltarens ”fordringsbelopp” MSEK 59 förfalskats och konstruerats av konkursförvaltningen.

Försvarssidans bevisning om konkursförvaltarens manipulation och grova bevisförvanskning har hämtats från de dokument som konkursförvaltaren själv skickat in i civilmålet mellan konkursförvaltningen och moderbolaget FlyMe Europe AB (FME).

Konkursförvaltaren har i civilmålet mellan konkursförvaltningen och moderbolaget FME skickat in den balansräkning som konkursförvaltaren skrivit ut för dotterbolaget FlyMe Sweden AB på konkursdagen den 2 mars 2007.

När konkursförvaltningen anlänt till bolaget några timmar efter att de under förmiddagen den 2 mars 2007 utsetts till konkursförvaltare, ber de ekonomiavdelningen om en utskrift av FlyMe Sweden AB:s balansräkning. Konkursförvaltningen tillförskaffar sig samtidigt alla lösenord till bokföringsprogrammen. Konkursdagens balansräkning återfinns i konkursförvaltarens civilmål mot moderbolaget FlyMe Europe AB (FME).

Konkursförvaltningen har i annat sammanhang men i samma civilmål ”bevisat” med hjälp av behandlingshistorik i bokföringsprogram att den koncerninterna transaktionen skulle ha instansats/registrerats den 28 februari 2007.

Konkursförvaltningens problem är nu att försvarssidan i den pågående brottsmålsrättegången jämfört de olika dokumenten som konkursförvaltningen tagit fram och konstaterat att förfalskning måste ha skett i syfte att tillverka bevis som stödjer konkursförvaltningens civilmålsprocess.

Balansräkningen som skrevs ut på konkursdagen innehåller ej de transaktioner som konkursförvaltningen (och därmed åklagare Lars Lithner) menat brottsligen har bokförts den 28 februari 2007 som är före konkursdagen.

Se PM med bilagd bevisdokumentation om försvarssidans utredning som bevisar konkursförvaltningens förfalskning.

När försvarssidan avslöjade konkursförvaltningens manipulation av bevisdokument utlovade åklagare Lars Lithner att återkomma med kommentarer om de framlagda bevisen för bevisförfalskning under sin slutplädering. Åklagare Lars Lithner kommenterade dock inte alls försvarssidans bevisning om konkursförvaltningens bevisförfalskning under sin slutplädering annat än med kommentaren ”jag förstår den inte”.

Admins kommentar: Använd sökrutan längst upp till höger för att söka fram fler inlägg om Rickard Ström, Lars Jonson och Lindahl

Admins kommentar: Representanter från försvaret i FlyMe-rättegången bekräftar att man överväger att inom kort lägga fram konkursförvaltningens bevisförfalskning för polis och åklagare att utreda om brott begåtts. Försvarets utredning visar inte vilken person som utfört konkursförvaltningens bevismanipulation. Det är något som en polisutredning kan förväntas kunna ta fram, säger en representant från försvarssidan i FlyMe-rättegången.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FlyMe Cup: Match nr 4 Åklagaren har inte under 29 rättegångsdagar kunnat visa på vare sig brott eller motiv för de nu anklagade

Försvarsadvokaterna sammanfattade igår FlyMe-rättegången med att konstatera att åklagaren under denna långa rättegång inte bevisat att brott skulle ha begåtts av de anklagade. Inte heller har åklagaren visat att de anklagade haft något personligt motiv att utföra något brott i samband med flygbolaget FlyMe:s konkurs.

Hans Strandberg beklagade för Göteborgarna som kunde haft ett eget lågprisflygbolag om inte förra VD:n Fredrik Skanselid i sina kontakter med FlyMe:s bank, Handelsbanken, agerat illojalt gentemot flygbolaget FlyMe Sweden AB och moderbolaget FlyMe Europe AB.

Per E Samuelsson ställde frågan, ”sitter vi här för att det har begåtts brott eller av andra skäl ?”. Åtalet borde inte väckts alls, åklagaren har inte laglig rätt att åtala och kvarstå vid åtalet om han inte har grund till det.

Leif Gustafsson sa att han aldrig sett en sådan hantering från åklagarhåll där tilläggsyrkanden kommer in som diametralt motsäger grundyrkanden. Detta strider mot svensk lag menar advokat Leif Gustafsson. Hela åklagarens åtal i åtalspunkten 3, bygger på att påstå just att åklagarens egna och diametralt motsatta tilläggsyrkande inte stämmer. Så får inte en åklagare bygga ett åtal enligt svensk lag.

En rättegång är inget pokerspel där åklagaren får spela hur han vill, utan detta är en allvarlig situation för de anklagades fortsatta liv och rättegången skall hanteras enligt lagens regelverk och inte som ett pokerspel avslutar advokat Leif Gustafsson.

Admins kommentar: Se inlägg ”Schizofrent åtal säger advokat Leif Gustafsson”

Jan Karlsson undrade i sin slutplädering varför åklagaren inte under hela rättegången förklarat hur han definierar den förtroendepost som hans klient måste ha för att kunna åtalas för förtroendebrott. Christen Ager-Hanssen talade inför rätten till åklagare Lithner och sa ”att igår kallade du mig för Hannen. -Då kallar jag dig nu för Kamphannen”, avslutade Ager-Hanssen.

Efter avslutade slutpläderingar kom åklagare Lars Lithner fram till de anklagade personerna och man skakade hand och tackade varandra för ”en god match”. Åklagaren var extra glad att förhandlingarna kunde avslutas under fredagen eftersom han idag lördag har sin ”hundträningsdag”. Den extra inplanerade lördagsförhandlingen behövdes inte tas i anspråk eftersom alla parter sammanfattat sina slutpläderingar kortfattat.

Tingsrättens domslut beräknas ske under juni 2011.

I dagens utgåva av lokaltidningen Göteborgsposten, 2:a april 2011, del 2 sid 69 har GP-journalisten Kenny Genborg faktiskt denna gång återgivit det som sagts i rättssalen under gårdagens slutpläderingar. GP-artikeln med rubriken ”Åtalet borde inte ha väckts” finns att ladda ned genom köp av pdf-fil på GP:s hemsida.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar